İşçi Avukatlar'dan 'ayağa kalkın' çağrısı

~ 08.05.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

İşçi Avukatlar Yönerge Takip Merkezi, “Avukatlık Kanunu Tasarısı'na” karşı TBB'yi, baroları, hukuk kurumlarını ve avukatları ayağa kalkmaya çağırdı. Yapılan yazılı açıklamada bu tasarı, “Mesleğin ölüm belgesi” olarak nitelendirildi.?

(soL - Haber Merkezi) İşçi Avukatlar tarafından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Bilim Komisyonu tarafından açıklanan Avukatlık Kanun Tasarısı'nın kabul edilmesi halinde küçük ve orta ölçekli büroların yaşam şansı kalmayacak. Avukatlık şirketlerinin önü açılacak. Baroların yetkileri kısıtlanacak, özellikle Türkiye siyasetinde etkin olan büyük barolar sıradan bir meslek örgütü haline getirilecek. Baroların mesleğe kabul, temsil yetkileri ve hukukun üstünlüğü/insan hakları konularında dava açma hakları ortadan kaldırılacak.??“Avukatlar arasında hiyerarşi yoktur” ifadesi tarihe karışacak, çünkü uzman avukatlık müessesesi getirilecek. Stajyer avukatların yaşadıkları sömürü artacak, 1 yıllık staj dönemi hiçbir ekonomik ve sosyal önlem alınmadan 2 yıla çıkarılacak. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sınav ile avukatların kaderi hükümetin eline bırakılacak.?

Halka 25 bin TL üzerindeki davalarda ve idari davalarda avukat ile hareket etme zorunluluğu getirilecek ve böylece halkın hak arama özgürlüğü kısıtlanacak. ??İşçi avukatların 1 Ekim 2013'te yürürlüğe giren yönerge ile elde ettiği kazanım, tasarının 67'nci maddesi ile ortadan kaldırılacak. İşçi avukatlar, avukat gibi değil tüccar gibi hareket eden patron avukatların ve fabrikasyon hukuk bürolarının boyunduruğuna sokulacak. Onların izni olmadan ailelerinin dahi vekâletini alamayacak, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm bırakılacaklar.

??İşçi Avukatlar Yönerge Takip Merkezi'nden yapılan açıklamada, tasarının sadece bu sorunları değil, mesleği uçuruma götüren daha birçok düzenlemeyi içerdiği belirtilerek şöyle denildi:??

“İşçi Avukatlar Yönerge Takip Merkezi mesleğin onuruna sahip çıkmak için elinden geleni yapacak, bu tasarının kanunlaşmaması adına gerekli her türlü mücadeleyi verecek. Ancak bilinmelidir ki karşımızdaki güç son derece örgütlü. Mesleğimizin onuru ve geleceği tehlike altında. Bu sebeple bir kez daha ifade ediyoruz ki; TBB, BAROLAR, HUKUK KURUMLARI, AVUKATLAR AYAĞA KALKIN!”

solhaber

Hits: 893