MEB, kendi ÖSYM'sini kuruyor

~ 05.05.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

KPSS’nin bakanlıklara bağlanması amaçlanıyor.

Hükümet, üniversite ve kamuda işe alım sınavlarını merkezi olarak yapan ÖSYM’yi ortadan kaldırıp tüm sınavları kendi kuracağı bir birimle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Üniversitelere giriş sınavını, lise kademesinde yapacağı sınavlara bağlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ÖSYM yerine kendi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü kurdu. Binlerce doktor adayının ter döktüğü TUS’un yabancı dil sınavı, Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğuna verildi. KPSS yerine her bakanlığın kendi memurunu alacağı sınavları kendisinin düzenlemesine ilişkin hazırlık yapılıyor. Hükümet, düzenlediği sınavlardaki usulsüzlük ve kopya iddiaları boyunu aşan, cemaate yönelik savaşında hedef kurumlardan biri haline gelen ÖSYM’yi devre dışı hazırlanıyor.

Planın ayrıntıları şöyle:

Üniversite sınavı MEB’e bağlanıyor: Üniversiteye girmek için her yıl yaklaşık 1 buçuk milyon öğrencinin ter döktüğü ve soruların hazırlanmasından kitapçıkların dağıtımına, puanların hesaplanmasından yerleştirmeye kadar tüm sorumluluğu ÖSYM’ye ait olan LYS ve YGS’nin tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. MEB’in çalıştığı yeni üniversiteye giriş sistemi için, merkezi sistem ortak sınavlara dayandırılan liselere giriş sınavları örnek alınıyor. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde uygulanması planlanan yeni sınav sistemi, öğrencilerin 4 yıllık lise eğitimleri boyunca aldığı bütün merkezi sınav sonuçları ile üniversiteye başvurmasını hedefliyor. Böylece üniversitelere giriş sınavında ÖSYM tekelinin kırılması planlanıyor.

MEB kendi ÖSYM’sini kuruyor: Liselere ve üniversitelere giriş sınavlarının tüm ayaklarını kendi bünyesine bağlayan MEB’in bu süreçte ihtiyaç duyduğu altyapı örgütlenmesi ise dershanelerin kapatılmasını öngören yasa ile kuruldu. Buna göre yasa ile MEB bünyesinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Bakanlık söz konusu genel müdürlüğün alt birimleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. MEB sorumluluğundaki sınavları MEB Teşkilat Yasası’nın, “Merkezi sistemle yürütülen resmi ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek” hükmü doğrultusunda düzenleyen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün sınavlara ilişkin tüm sorumluluğu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne veriliyor.

A’dan Z’ye sınav organizasyonu: Edinilen bilgiye göre MEB, ÖSYM’nin düzenlediği sınavlardaki tüm görevleri söz konusu yeni genel müdürlüğe veriyor. MEB’de hazırlık aşamasındaki taslak çalışmaya göre Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 daire başkanlığı kuruluyor. Daire başkanlıklarının isimlerinin “Araştırma ve Geliştirme”, “Baskı ve Sevk Hizmetleri”, “İdari ve Mali İşler”, “Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Hizmetleri”, “Sınav Güvenliği ve Sınav Yönetimi”, “Sınav Yönetimi, Moral Motivasyon ve Rehberlik”, “Soru Oluşturma ve Geliştirme”, “Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme”olması planlanıyor. Bu şekilde öngütlenen genel müdürlüğün, “Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmesi”, “Soruları hazırlaması veya hazırlatması, denetlemesi ve güvenli bir şekilde saklaması”, “Sınav başvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin koordinasyonunu sağlaması, sınavlarda görev alacak personeli belirlemesi ve bu kişilere gerekli hizmet içi eğitimi vermesi, sınav sonuçlarını değerlendirmesi ve buna göre eğitim politikası oluşturulması için ilgili hizmet birimlerine veri desteği sağlaması” planlanıyor.

Sınav gelirleri de MEB’e: Yasaya göre, MEB bünyesinde kurulacak sınav biriminin, “Sınav, ölçme değerlendirme, yerleştirme ve diğer hizmet bedellerini de belirlemesi, tahsil etmesi ve döner sermaye hesabını tutması” gerekiyor. Böylece merkezi bütçeden en büyük payı alan MEB’in, ÖSYM’nin, “sınav ücreti, tercih formu ve yerleştirme ücretleri” gibi çok sayıda kalem üzerinden elde ettiği milyonlarca TL’lik geliri kasasına aktarması planlanıyor.

Bakan Avcı memnun değil mi?: Mevcut sistemde MEB, Yenilik ve Eğitim Tenkonolojileri Genel Müdürlüğü üzerinden zaten 11 milyon 500 binden fazla kişiye sınav hizmeti götürüyor. Yeni genel müdürlüğün kurulmasını öngören dershane yasası ile çok daha fazla kişinin sınav sorumluluğunu üstlenmeye hazırlanan MEB’de bakan Nabi Avcı’nın, yeni görevden memnun olmadığı biliniyor. Yasanın Meclis Eğitim Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında Avcı’nın mennuniyetsizliğini “Milyonlarca kişiye bu sınavlardan yapıyoruz. Bu işten para kazanmıyoruz. Bizim sırtımızda yük. Her bakan gibi ben de sınav işlerinden bakanlığımızın kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Ama ÖSYM yanaşmıyor. Mevcut altyapıyla başa çıkamıyoruz. ÖSYM altyapısına yakın ber altyapıyı kazanmak istiyoruz” sözleri ile dışa vurduğu belirtiliyor.

TUS adım adım Sağlık Bakanlığı’na: Geçen hafta yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Sınavı’nın (TUS) yabancı dil ayağının Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmesinin önü açıldı. ÖSYM tarafından yaklaşık 20 bin doktor adayı için düzenlenen TUS’un yabancı dil sınavının “uygun görürse” Sağlık Bakanlığı tarafından ya da yine bakanlık izniyle başka bir kurum tarafından düzenlenmesi sağlandı.

KPSS de bakanlıklara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in Bakanlar Kurulu toplantısında sunumunu yaptığı belirtilen düzenlemeye göre, bakanlıklara ÖSYM tarafından yapılan tek bir sınav ile personel atanması sistemine son verilecek. Merkezi olarak düzenlenen tek bir sınav yerine tüm bakanlık ve kurumlara kendi ihtiyaçlarına göre alacakları memurlar için sınav düzenleme yetkisi verilecek. Bunun için her bakanlık bünyesinde bir sınav hizletleri biriminin kurulması gerekecek.

 

cumhuriyet

Hits: 692