Sözde özgürlüğe de elveda

~ 17.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

AKP hükümeti, 12 Eylül 2010 Referandumu’nda vaadettiği göstermelik özgürlükleri, şimdi iktidarını korumak için ortadan kaldırmayı planlıyor

 

Sözde özgürlüğe de elveda
Okuyucu Modunu Aç Yazıyı Büyüt:

BirGün Ankara

12Eylül 2010 Referandumunun en çok tartışılan maddeleri Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) öngörülen değişiklikler oldu. AKP, “Büyük demokrasi için bir adım” olarak nitelendirdiği değişikliklerden bugün ise vazgeçmeye hazırlanıyor. Yakşalık 4 yıl önce AKP ve iktidarı destekleyen çevreler tarafından “Türkiye’yi demokratikleştirdiği” söylenen HSYK ve AYM’ye ilişkin değişikler, bugün Hükümet’in ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleniyor.  

2010’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER
AKP’nin 12 Eylül 2010 Referandumu’nda İle AYM’nin yapısında yapmayı öngördüğü değişiklikler şöyleydi:
»AYM 17 üyeden oluşacak. TBMM, Sayıştay ve baroların göndereceği adaylar arasından 3 üyeyi seçecek. 14 üyeyi ise Cumhurbaşkanı atayacak.
»Cumhurbaşkanı, 4 atamayı doğrudan yapacak. Bu kişiler, üst kademe yöneticileri, avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl deneyimli Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından olacak. Kalan 10 üyeden 3’ü Yargıtay’dan, 2’si Danıştay’dan, 1’i Askeri Yargıtay’dan, 1’i Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden, 3’ü YÖK’ün göstereceği öğretim üyelerinden seçilecek.
»Yüksek Mahkeme’nin üyeleri 12 yıl için seçilecek. 65 yaşını dolduran emekliye ayrılacak.
»Yargı yollarını tüketen yurttaşlar AİHM’den önce Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecek.
»Anayasa maddelerinin iptaline ve partilerin kapatılmasına 17 üyeden en az 12’sinin oyuyla karar verilebilecek.


HÜKÜMET İÇİN GÜL BAHÇESİ
AKP hükümeti Anayasa Mahkemesi’nin yürütme üzerindeki tüm yaptırımlarının ortadan kaldırılması ve iktidarının hiçbir şekilde akamete uğramaması için hazırlık yapıyor. 2010AYM’ye bireysel başvuru hakkının iptalini istiyor. Milletvekillerinin ve ana muhalefet partisine ise sınırlama getirme hazırlığı içerisinde. Meclis kulislerinde konuşulan bir başka düzenlemenin ise ana muhalefet partisine yönelik olacağı.  AYM’ye direk başvuru yerine belli sayıda milletvekili imzası şartı getirmek isteniyor.

HSYK YAP-BOZ’A DÖNDÜ
12 Eylül Referandumun değişiklik öngören en önemli maddelerinden biri de HSYK ile ilgili idi. Bu değişiklikle HSYK üyelerini ilk kez hakim ve savcıların oyları ile seçildi. Bu değişiklikle birlikte yetkileri artan HSYK 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşacak, 3 daire halinde çalışacaktı. Bu tarihten sonra yargıda kritik atamalara ve kararlara imza atacak olan HSYK’nin yetkileri AKP hükümeti tarafından çok fazla bulundu.
AKP, Adalet Bakanı’nın HSYK üzerinde yetkisini artıran, Adalet Akademisi’ni neredeyse bakanlığa bağlayan düzenlemeler geldi. Geçen hafta AYM tarafından iptal edilen düzenlemeler in tamamı 12 Eylül referandumu ile yasalaşan maddelerin sonuçları.

***

Yargı, iktidarın ‘dipçiği’ olacak

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağağoğlu AKP iktidarının HSYK ve AYM’de yapmak istediği değişiklikleri BirGün’e değerlendirdi. Eminağaoğlu, AKP iktidarının yapılan değişikliklerden sadece kendisinin yararlanmak istediğini belirtti.
AKP’nin yargıyı arka bahçesi yapmayı hedeflediğini söyleyen Eminağaoğlu, gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Kendisinin mutlak biçimde etki altına alabileceği kadroların azaldığını görünce, bütünüyle kendi kadrolarını yaratabilmek için, bu sefer Anayasa değişikliğine gerek duymayacak biçimde neler yapabileceği konusunda çalışmalarına başlamış, sözlü ve fiili saldırılar ve de uygulamaları ile yargı kurumları üzerinde gücünü gösterme yoluna yönelmiştir. Yargının üzerinde gitmesindeki amaç, yaptıklarını hukuk içinde göstermek olup, yargıyı hizaya sokma aracı olarak kullanacak, yargı da adaleti sağlayan organlar değil, iktidarın dipçiği işlevi görecek, iktidar da demokrasi oyununa devam edecektir.”

Editör : Deniz Sarı

Hits: 516