Yargıtay: Bir çalışana anahtar verip diğerine vermiyorsan o 'mobbing'dir

~ 17.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~
Yargıtay, işyerinde bir başka personelin yapması gereken işler sık sık kendisine verilen, yerine başkası görevlendirilen, cumartesi günleri mesai yaptırılan ve aynı pozisyondaki diğer çalışanlara anahtar ve şifreler verildiği halde kendisine verilmeyen bankacının, işyerinde mobbing'e maruz kaldığına karar verdi.

Radikal.com.tr - İzmir ’de 1994-2010 yıllara arasında çalıştığı banka tarafından iş akdi feshedilen bankacı, işyerinde moobbing’e maruz kaldığını belirterek, manevi tazminat ve fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesi istemiyle dava açtı.

Habertürk'ün haberine göre, İzmir 10. İş Mahkemesi, davacıya sistematik ve sürekli psikolojik baskı uygulandığını gösterir kuvvetli deliller bulunmadığı kanaatiyle davanın reddine karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’ne gitti. Daire, yerel mahkemenin kararını oyçokluğuyla bozdu.

Kararda şöyle denildi:

Mobbing’in varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek yoktur, kişilik haklarına yönelik haksızlık yeterlidir.

Mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmaz, davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesi yeterlidir. İşyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfeti davalıya düşer.

 

radikal

 

Hits: 644