Türban hâkimi: Düşman tayin ettiler

~ 07.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Avukat Zübeyde Kamalak’ı türbanı nedeniyle duruşmaya almayan Ankara 11’inci Aile Mahkemesi Hâkimi Mustafa Karadağ hakkında HSYK’da başlatılan disiplin soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı.

HSYK 3’üncü Dairesi’ne sunulan raporda, ‘yer değiştirme cezası’ talep edildi. Karadağ’ın verdiği kararla tarafsızlığını yitirdiği, adalet hizmetini yerine getirilmesini geciktirdiği ve insan haklarına aykırı davrandığı iddia edilen raporda şöyle denildi: “Dosya taraflarının adaletin bir an önce gerçekleşmesi yönündeki beklentilerinin yerine getirilmediği, Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilen kişi dokunulmazlığı ve ile din ve vicdan hürriyetinin bir kez de Danıştay kararı ile vurgulanmasına karşın gereken özenin gösterilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Soruşturma maddesinde açıklanan husus doğrulandığından Hâkim Mustafa Karadağ hakkında ‘yer değiştirme cezası uygulanması’ gerektiği düşünülmüştür.”

Raporu değerlendiren Karadağ ise şöyle dedi: “Adil yargılanma koşullarının sağlanması ve etkin savunmanın yapılabilmesi için soruşturmaya esas alınan belgeleri istedik. Fakat HSYK hâlâ bu belgeleri vermiyor. Savunma hakkımızı engelliyor. Kendilerine bir düşman tayin ettiler, yenip rahatlamak istiyorlar.”

HÜRRİYET

Hits: 526