Okul cezaevi gibi

~ 06.03.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Lise öğrencileri, okulda, kulak çekme, saç çekme, kafaya kalem fırlatma, tokat yeme, ele cetvelle vurma gibi şiddet türleriyle karşı karşıya kalıyor.

Okulda şiddet, öğrencileri mutsuz ediyor. Öğrenciler, “öğretmen tarafından bütün sınıfın önünde dövülmek”, “kavgalar”, “küçük düşürülmek”, “öğretmen tarafından arkadaşlarının önünde azarlanmak” gibi nedenlerle okulda mutsuz olduklarını söylüyor.

Eğitim Sen’in düzenlediği Demokratik Eğitim Kurultayı’nda, “Eğitimde Şiddet Komisyonu”nca “Lise öğrencilerinin şiddet algıları” başlıklı bir rapor hazırlandı.

Lise öğrencilerinin okul ve şiddete yönelik algılarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini incelemeye amaçlayan çalışmaya, Ankara’daki 10 lisede, 105 öğrenci katıldı.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan bazıları şöyle:

 

Erkeklere şiddet daha çok

Kız öğrencilerin önemli bir bölümü, okullarında öğretmen ve yöneticilerden kaynaklanan fiziksel bir şiddetle karşı karşıya kalmıyor. Ancak kulak çekme, saç çekme, kulağı çekme ve kafaya kalem fırlatma, tokat yeme, ele cetvelle vurulması şeklinde şiddet gören kız öğrencilerin sayısı da çok.

Erkek öğrencilerin karşılaştığı fiziksel şiddet daha yüksek oranda. 36 öğrenci, bir biçimde fiziksel şiddetle karşı karşıya kalmış. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerden sadece 14’ü fiziksel şiddet içeren bir eylemle karşılaşmadığını belirtmiş. Karşılaşılan şiddet türleri, ele vurma, dövülme, tokat yeme, dayak yeme.

 

Okulu neden sevmiyorlar?

Okulu sevmediğini söyleyen kız öğrencilerin gerekçeleri şöyle:

“Sınavların bunaltıcılığı, sınıftaki aşırı gürültü, arkadaş ortamının sevimsizliği, uykunun bölünmesi, okulun itici olması, okulun sıkıcı olması.”

Erkek öğrencilerin okulu sevmeme nedenleri ise şöyle sıralanıyor:

- Derslerin geç bitmesi.

- Okulun can sıkıcı olması.

- Derslerin ezbere dayalı olması,

- Katı disiplin.

- Erken kalkmak zor.

- Okul cezaevi gibi.

- Dersin işleniş şekli ve sınavların bunaltıcılığı.

- Okulda kendini kabadayı sananlar var.

 

cumhuriyet

Hits: 590