AKP'den bir "17 Aralık tedbiri" daha

~ 01.03.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Cumhuriyet savcıları, adli görevler ile ilgili emir ve talimatları, kolluk birimlerinin aralarındaki işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının görev ve yetki alanlarına göre verecek.

 
AKP'den bir "17 Aralık tedbiri" daha

ANKARA- Adli Kolluk Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin değişiklik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Adli Kolluk Yönetmeliği’nin “Adli kollukla ilgili esasları” düzenleyen 5. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı “Cumhuriyet savcılarınca, adli görevler ile ilgili emir ve talimatlar, kolluk birimlerinin aralarındaki işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının görev ve yetki alanlarına göre verilir” şeklinde değiştirildi.

Maddenin eski hali ise "Cumhuriyet savcılarınca, adli görevler ile ilgili emir ve talimatlar zorunluluk bulunmadıkça, kolluk birimlerinin aralarındaki iş bölümü ile kolluk teşkilatlarının görev ve yetki alanları gözetilerek verilir" şeklindeydi.


İstanbul’daki bir savcı Ankara’da bir bakanın, bürokratın, banka müdürü için arama, yakalama, gözaltı gibi bir emir ve talimat veremeyecek.

AKP, bazı bakanlar ve yakınlarının adının karıştığı yolsuzluk-rüşvet olayının ardından Adli Kolluk Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmişti.

Ancak Danıştay'ın iptal ettiği Adli Kolluk Yönetmeliği'nde değişiklik, cumhuriyet savcılarının yürüttüğü adli soruşturmayla ilgili bilgilerin emniyet müdürlerine, kaymakam veya valilere bildirme zorunluluğu şeklindeydi.

 

yurtgazetesi

Hits: 582