Yargıçlar Sendikası, HSYK üyelerine istifa çağrısı

~ 28.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Yargıçlar Sendikası, "yaratılmaya çalışılan bağımlı, biatçı, talimatçı ve teslimiyetçi HSYK'da" onurlu görev yapma olanağı bulunmadığını belirterek, mevcut HSYK üyelerini istifaya çağırdı.

 
HSYK üyelerine istifa çağrısı

ANKARA- Yargıçlar Sendikası, "yaratılmaya çalışılan bağımlı, biatçı, talimatçı ve teslimiyetçi HSYK'da" onurlu görev yapma olanağı bulunmadığını belirterek, mevcut HSYK üyelerini istifaya çağırdı.

Yargıçlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, HSYK'yı yeniden yapılandıran yasa değişikliğiyle Adalet Akademisi'nin tamamen Adalet Bakanı'nın emrine verildiği kaydedildi.

32 Genel Kurul üyesinin 2''sinin bizzat Bakan tarafından seçildiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Böylece özerk olduğu söylenen Adalet Akademisi'nin bağımsız olarak eğitim politikası ve müfredatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Adalet Akademisi artık tümüyle yargıç savcı meslek lisesi haline getirilmiş, yargıç ve savcı fişleme, korkuyla eğitme, memurlaştırma, yargıyı sıradanlaştırma merkezi haline getirilmiştir. HSYK ise 2010 ileri demokratik devriminden 1980 özgürlükler harekatının daha ilerisine götürülmüş tam anlamıyla Adalet Bakanının himayesinde talimatlandırma ve uymayan yargıçlar ile savcıların hakkından gelme merkezi haline getirilmiştir. Bundan böyle HSYK'nın kendi gündemini belirleme olanağı kalmamış, zaten olmayan objektif ve tarafsız karar verme yeteneği topyekün yok edilmiştir. Adalet Akademisi'nin tedrisatından geçen sindirilmiş yargıç ve savcı adaylarının kişiliğinin yok edilmesi operasyonunun bir aracı haline sokulmuştur. Tarafsız ve bağımsız yargının sağlanması amacından sarfınazar edilmesi anlamına gelen bu değişiklik düzenlemesi hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına inanan hukukçular ve yurttaşlar tarafından kabul edilebilir değildir. Her türlü yolsuzluk ve yoksunluk girdabına kapılmış siyasi iktidarın hukuk ve etik dışı, teslim alınmış yasama eliyle yaptığı tasarruflar ne yazık ki olağan akıl ile izah edilebilir olmaktan çıkmıştır. Yasayla işe son verme davranışını icat eden siyasi iktidardan hukuka uygun irade sergilemesi beklenemez. Yaratılmaya çalışılan bağımlı, biatçı, talimatçı ve teslimiyetçi HSYK'da onurlu görev yapma olanağı bulunmadığını kamuoyu ile saygı ile paylaşıyor, mevcut HSYK Üyelerini istifaya çağırıyoruz."

 

YURTGAZETESİ

Hits: 502