Çalışan emeklilerin SGDP borcu için son 20 gün

~ 13.04.2011, Şükrü KIZILOT ~

EMEKLİ olduktan sonra çalışan yüz binlerce hatta milyonlarca kişi var.

Bunların önemli kısmı, çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmedikleri için emekli aylıklarından, yüzde 15 Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesilmiyor.
Kesilmiyor ama her ay işleyen faiziyle, borçları üst üste birikip gidiyor.
Olayı sonradan öğrenen emekliler de “Biz bu kadar parayı nasıl öderiz?” diye çırpınıp duruyorlar.
BİR KOLAYLIK
Birikmiş vergi ve sigorta primi borçları dahil bir çok kamu borcuna faiz indirimi ve ödeme kolaylığı sağlayan “Torba Yasa”, SGDP borcu olan emeklilere de hem kolaylık ham da faiz indirimi sağlıyor.
Çalışan emekliler, birikmiş SGDP borçlarını;
-  18 taksitte, iki ayda bir yani 36 ayda ödeyebilecekler.
-  Birikmiş gecikme faizi borçları silinecek. Onun yerine enflasyona (TEFE/ÜFE’ye) göre, daha düşük oranlı bir faiz hesaplanacak. Böylelikle, birikmiş gecikme faizlerinin yaklaşık dörtte üçü silinecek.
-  Yeniden hesaplanan borç peşin ödenebileceği gibi, iki ayda bir olmak üzere 6, 9, 12 ya da 18 taksitte de ödenebilecek.
-  Taksitle ödenecek SGDP borçlarına, yıllık yüzde 5, üç yıl (36 ay) için toplam yüzde 15 faiz uygulanacak.
SON 20 GÜN
Faiz indirimi ve taksitle ödeme olanağından yararlanmak isteyen emeklilerin,
-  En geç 2 Mayıs 2011 Pazartesi akşamına kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na “Borç yapılandırılması” başvurusunda bulunup “tescil” işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.
-  Başvuruda bulunanların, peşin ödeme ya da taksit seçeneklerini belirtmeleri gerekiyor.
-  İki ay ara ile ödenecek borcun ilk taksiti Haziran 2011’de ödenecek.
-  Bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin kısmen ya da tamamen ödenmemesi durumunda, yapılandırma işlemi iptal edilecek.
KİMLER BAŞVURACAK?
SSK, Bağ-Kur ya da TC. Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alanlar;
- Ticari ya da serbest meslek kazancı elde ediyorlarsa,
-  Limited şirketin ortağı veya anonim şirketin yönetim kurulu başkanı veya üyesi ve tüm diğer şirketlerin ortakları iseler, emekli aylıklarından 1 Ekim 2008’den itibaren yüzde 12, 2009’da yüzde 13, 2010’da yüzde 14 ve 2011 yılından itibaren de yüzde 15 SGDP kesilmesi gerekiyordu. Destek primi 1 Ekim 2008’e kadar Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarından yüzde 10 oranında kesilmesi gerekirken, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin Bağ-Kur 12. basamak gelir tutarının yüzde 10’u kadar destek primini ödemeleri gerekiyordu.
Bunların, Torba Yasa’dan yararlanarak SGDP borçlarını ödemek için, 2 Mayıs 2011 akşamına kadar, başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Ücret geliri elde edenlerin, emekli aylıklarından değil, ücretlerinden SGDP kesiliyor.
Emekli aylığı dışında faiz, repo, tahvil ve bono geliri, kira geliri ya da kar payı veya temettü
geliri elde edenlerin, SGDP ödemeleri gerekmiyor (Bkz. 5510 sayılı Kanun Md.4).
Dünyada, çalışan emeklilerden, adeta haraç gibi para alan belki de tek ülkeyiz.
Bu anlamsız uygulamaya bir an önce son verilmeli..
Ancak bunun gerçekleşmesi hiç değilse birkaç yıl mümkün gözükmediğinden, çalışan emeklilerin Torba Yasa’dan yararlanmak
suretiyle SGDP borçlarını ödemelerinde yarar var.
(Hürriyet 13.04.2011)
 

Şükrü KIZILOT | Tüm Yazıları
Hits: 1972