Yargıtay Kararları: Dolandırıcılık Güveni Kötüye Kullanma Suçu

~ 18.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~
Güveni kötüye kullanma suçu Dolandırıcılık suçu,Yargıtay içtihat yargıtay kararı, içtihatlar

 

Yargıtay Kararları: Dolandırıcılık Güveni Kötüye Kullanma Suçu

 

T.C.
Yargıtay
15. Ceza Dairesi


Esas No: 2012/7031
Karar No: 2014/1061
Karar Tarihi : 23.01.2014
İlgili Maddeler : TCK 155
İlgili Kavramlar : Güveni Kötüye Kullanma

Güveni kötüye kullanma suçunda ise, başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, cezalandırılmaktadır. Zilyetlik rızayla faile devredilmelidir.

Somut olayda; sanığın, gece vakti bir eğlence yerinin önünde bekleyen ve alkollü bir halde bulunan şikayetçilerin yanına giderek, önce şikayetçi Anton Levis Marshall'a DVD sattığını söylediği, şikayetçi Anton'un fiyatını sorması üzerine 40 paund olduğunu bildirdiği, diğer şikayetçi Tyler Gerrard'tan ise görüşme yapacağını belirterek cep telefonunu istediği, şikayetçi Anton'dan 40 paund, şikayetçi Tyler'dan da cep telefonunu alan sanığın, DVD'yi getirmediği gibi cep telefonunu da iade etmediği sabit olmakla dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarının oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasında hangi ilamın tekerrüre esas alındığı karar yerinde gösterilmemiş ise de, bu hususun infaz aşamasında gözetilmesi mümkün olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA 23.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hits: 1014