Hekimin gözü Anayasa Mahkemesi'nde

~ 14.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün meslek örgütlerinin çağrılarına rağmen veto etmeyerek onayladığı ve kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen torba yasa için hekimlerin son umudu Anayasa Mahkemesi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün meslek örgütlerinin çağrılarına rağmen veto etmeyerek onayladığı ve kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen torba yasa için hekimlerin son umudu Anayasa Mahkemesi. Türk Tabipler Birliği (TTB), yasanın Anayasa’ya aykırılık gerekçelerini içeren bir çalışma hazırladı. TTB, yasanın sağlık hakkını ihlal eden, Anayasa’ya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olan yanlarına ilişkin hukuki değerlendirmelerini CHP’ye sundu. CHP’nin de kısa süre içinde Anayasa Mahkemesi’ne dava açarak söz konusu yasanın pek çok hükmünün iptalini isteyeceği bildirildi.

Sağlık meslek örgütleri; tam gün olarak bilinen sağlık torba yasanın hekimlerin bağımsız çalışmasını yasakladığını, hastaların ödemek zorunda bırakıldıkları yüksek ücretlerden özel hastane patronlarıyla birlikte devletin de para kazanacağını belirterek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e veto çağrısında bulunmuş ama sonuç alamamışlardı.

 

medimagazin


Hits: 549