HSYK'ye sopa taktiği

~ 12.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~
Genel Kurulu toplayamıyor; AKP HSYK için yeni formül arıyor.

Emine Kaplan / Cumuhriyet - HSYK'de Genel Sekreter ve Teftiş Kurulu Başkanı başta olmak üzere idari yapıda değişiklik isteyen AKP, kurulun iki haftadır toplanamaması üzerine bir süre önce askıya aldığı yasa önerisini bazı değişiklikler yaparak TBMM'den geçirmeye hazırlanıyor. Zaman darlığı ve muhalefetin engellemesi nedeniyle önerinin HSYK ile ilgili maddelerini daraltmayı düşünen AKP, cemaatin kurulun toplantılarını kilitlemesini engellemek için toplantı yeter sayısını da 15'ten 12'ye düşürmeyi planlıyor.

HSYK Genel Kurulu, iki haftadır toplanamıyor. Cemaate yakın üyelerin izin almaları nedeniyle önceki gün de mevcut yasaya göre 15 üyenin hazır bulunması gereken toplantıya 14 üyenin katılması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadı. TBMM Genel Kurulu'nda sert tartışmaların yaşandığı HSYK yasa önerisini, kurulun hükümetle uyumlu çalışıp çalışmayacağını izlemek için askıya alan AKP, kurulun iki haftadır toplanamaması üzerine durumu yeniden değerlendiriyor. AKP'de yapılan değerlendirmelere göre, HSYK Genel Kurulu'nun çalışmalarında kilitleme tavrının sürdürülmesi durumunda askıya alınan yasa önerisi yeniden TBMM Genel Kurulu'nun gündemine getirilecek.

Önerinin, Türkiye Adalet Akademisi ile ilgili 21 maddesinin görüşmeleri tamamlanmış, geriye yalnızca HSYK ile ilgili 22 madde kalmıştı. Muhalefetin engellemesi ve yerel seçim nedeniyle yaşanacak zaman darlığını hesaplayan AKP yönetimi, önerinin HSYK ile ilgili maddelerini daraltmayı düşünüyor. Söz konusu düzenlemelerin 4-5 maddede toplanabileceği belirtilirken, genel kurulun toplantı yeter sayısı, dairelerin üye sayıları ve görevleri, önerinin yürürlüğe girmesiyle genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, teftiş kurulu başkan ve yardımcıları, kurul müfettişleri, tetkik hâkimler ve idari personelin görevlerinin sona erdirilmesine ilişkin hükümlerin bu maddeler arasında yer alması bekleniyor. AKP, kurulun toplanamaması nedeniyle gerçekleştiremediği HSYK'nin idari yapısındaki değişikliği yasa önerisinin yürürlüğe girmesiyle hayata geçirebilecek.

Kilit sayı değişecek

Mevcut yasada HSYK Genel Kurulu, en az 15 üyeyle toplanabiliyor. AKP, yasa önerisinde cemaate yakın üyelerin tek başına karar verici olmalarını engellemek ve istediği kararları çıkarabilmek için toplantı yeter sayısının 17'ye çıkarılmasını öngörmüştü. Ancak HSYK'nin bazı üyelerinin izin ya da rapor alarak genel kurula katılmamaları nedeniyle toplantıların yapılamaması üzerine yasa önerisindeki toplantı yeter sayısını 12'ye düşürülmesi değerlendiriliyor. AKP yöneticileri, "Son toplantıda sayı 14'te kaldı ve bir eksikle kurul toplanamadı. Bu haldeyken bile toplanamazken, yasa önerisiyle 17'ye çıkarırsak hiç toplanamaz" görüşünü dile getiriyor. Yasa önerisinde HSYK Genel Kurulu'nun 12 üye olan salt çoğunlukla toplanması yönünde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

Hits: 555