Tüketici hakem heyetinde avukat hizmeti artık ücretli

~ 03.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

HAKEM HEYETLERINDE VERILECEK AVUKATLIK HIZMETLERINDE 250 LIRA VE ÜZERINDEKI MAL VE HIZMETLERDE TÜKETICI HAKEM HEYETLERINE BAŞVURU YAPAN TÜKETICI HAKSIZ BULUNURSA ŞIKÂYETÇI OLDUĞU KURUMUN 250 LIRA AVUKATLIK ÜCRETINI CEBINDEN ÖDEYECEK.

Türkiye Barolar Birliği, hakem heyetlerine gelen şikayet sayısının artması üzerine yeni bir karar aldı. Hakem heyetlerinde verilecek avukatlık hizmetinden 250 lira alınacak. Bu kararın tüketiciyi hakkını aramaktan caydıracağını belirten Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, iptal için Danıştay’da dava açacaklarını ifade etti.

Türkiye’de tüketicinin bilinçlenmesine bağlı olarak hakem heyetlerine yapılan şikâyetlerin sayısı da hızla artıyor. Türkiye Barolar Birliği, hakem heyetlerine başvuru sayısını önemli ölçüde düşürebilecek bir karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre artık hakem heyetlerinde verilecek avukatlık hizmetlerinde 250 lira ücret alınacak. Eğer başvuru yapan tüketici, hakem heyetince haksız bulunursa şikâyetçi olduğu kişi ya da kurumun avukatının vekâlet ücretini cebinden ödemek zorunda kalacak. Birlik,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’yle temasa geçip Türkiye genelindeki 963 hakem heyetine tebliğin iletilmesini istedi. Söz konusu kararın tüketicileri mağdur edeceğini düşünen Genel Müdürlük, geri adım atılması için Birlik yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, ilk defa alınan bu kararın büyük bir kaosa yol açacağını, tüketicileri hakem heyetinde hakkını aramaktan ciddi anlamda caydıracağını söyledi. Birçok tüketicinin ‘Başvuruda haksız bulunursam cebimden ekstra para çıkacak.’ diyerek hakkını arayamayacağına dikkat çeken Çakar, Barolar Birliği kararının iptali için Danıştay’da dava açacaklarını vurguladı.

Tüketicilerin satın aldığı ve değeri bin 272 liranın altında olan mal ve hizmetlerle ilgili uyuşmazlıklar, kaymakamlıklar bünyesindeki tüketici hakem heyetlerinde görülüyor. Türkiye genelinde 976 hakem heyeti faaliyet gösteriyor. Son yıllarda tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular önemli ölçüde arttı. 2007 yılında toplamda 83 bin olan şikâyet sayısı 2012 yılında 5 kat artarak 446 bine ulaştı. 2013’ün ilk 8 ayında ise 363 bin başvuru gerçekleşti. Başvuruların önemli bir kısmı tüketicilerin lehine sonuçlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Meclis’te kabul edilen ve mayıs ayında yürürlüğe girecek olan yeni tüketici kanununda hakem heyetlerinin yapısının güçlendirilmesi, tüketici başvurularının daha kolaylaştırılması hedefleniyor. Ancak geçtiğimiz aralık Türkiye Barolar Birliği tüketici şikâyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir karar aldı. Avukatlık ücret tarifesini düzenleyen ve 28 Aralık’ta Resmi Gazete’de de yayımlanan tebliğde ilk defa tüketici hakem heyetlerinde sunulacak hizmetlerden de ücret alınacağına dair madde de yer aldı. O maddenin tam açılımı şöyle: “İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin yüzde 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar avukatlık ücreti hükmedilir.” Buna göre değeri 250 lira ve üzerindeki mal ve hizmetlerde ilgili tüketici hakem heyetlerine başvuru yapan tüketici eğer haksız bulunursa şikâyetçi olduğu kurumun 250 lira avukatlık ücretini cebinden ödeyecek. 250 liranın altındaki başvurularda ise örneğin mal ve hizmetin değeri 150 lira ise eğer tüketici haksız bulunursa 150 lira avukatlık ücreti ödeyecek. Barolar Birliği, söz konusu tebliğin uygulanması için Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne yazı göndererek tüketici hakem heyetlerinin bilgilendirilmesini istedi. Tebliğin uygulanması halinde tüketicilerin hakem heyetlerine başvurmaktan çekineceğini dikkate alan Genel Müdürlük yetkilileri Barolar Birliği’yle temasa geçti. Birliğin tüketicileri mağdur edecek kararını gözden geçirmesi isteniyor.

Avukatlık ücret tarifesi uygulanmaya başlarsa tüketicilerin hakem heyetlerine başvuru yapamayacağını söyleyen Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, Türkiye’de tüketici şikayetlerinin her geçen gün arttığını, hatta hakem heyetlerinin başvuruları değerlendirmekte yetersiz kaldığını belirtti.

Hits: 997