Yargıçlar Sendikası'na yargı vizesi

~ 24.01.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Yargıdan Yargıçlar Sendikası’na iyi haber. İçişleri Bakanlığı’nın “kaydı yok” dediği, AKP Grup Başkanvekilinin “kuruluşuna izin verilmeyen illegal yapı” nitelemesi yaptığı sendika tüzel kişiliğini yargı kararıyla kazandı. AKP hükümeti yok saydıkları sendikayla Avrupa’da hava atmıştı

 

Yargıçlar Sendikası’na yargı vizesi
Okuyucu Modunu Aç Yazıyı Büyüt:

HABER MERKEZİ

Ankara 12. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın “Böyle bir sendika yok” dediği Yargıçlar Sendikası’nın tüzel kişiliğini onadı. Sendikanın üyelerinden aidat kesebileceğin ve devlet katkısının yatırılması gerektiğine hükmeden İdare Mahkemesi aksi yöndeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işlemlerini hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurdu. Mahkeme, kararı oybirliği ile verdi.
İçişleri Bakanlığı’nın pazar günü Meclis’e gönderdiği belgeyle “kaydı yok” dediği AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın’ın “kuruluşuna izin verilmeyen illegal yapı” nitelemesi yaptığı Yargıçlar Sendikası tüzel kişiliğini yargı kararıyla kazandı.


YARGIDAKİ İLK SENDİKA OLDU
Yargıçlar Sendikası kamu görevlisi yargı mensuplarının kurduğu ve tüzel kişilik kazanan ilk sendika sıfatı kazandı. Yargı-Sen’in kapatılmasının ardından 16 Kasım 2012’de Ankara Valiliği’ne Yargıçlar Sendikası kuruluş dilekçesini verdi ve yasaya göre tüzel kişilik kazandı. Sendika, aidat kesintisi yapabilmesi ve sendikaya devlet katkısı ödenebilmesi için başvuruldu.
Ancak Çalışma Bakanlığı talebi “kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış bir sendika bulunmadığı” gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Bunun üzerine Yargıçlar Sendikası, bakanlık işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Ankara 12. İdare Mahkemesi de Yargıçlar Sendikası’nın talebini haklı gördü ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.


TEK İŞLEM DİLEKÇE VERMEK
Kararda, sendika kurulması için tek yapılacak işlemin sendika kuruluş dilekçesi ekinde sendika tüzüğü ve kamu görevlisi olduklarını gösterir belge ile sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini gösterir listenin sendikanın kurulacağı ildeki valiliğe vermek olduğu vurgulandı. Yargıçlar Sendikası’nın bu işlemleri yaptığı sendikanın kapatılması için bir ay içinde iş mahkemesine açılmış bir dava da bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:
“Bu durumda adı geçen sendikanın tüzel kişilik kazandığı, ilgili valilik tarafından da davacı sendikanın faaliyetinin durdurulması için açılmış herhangi bir davanın bulunmadığı dikkate alındığında halen tüzel kişiliği bulunan davacı sendikanın üyelerinden üyelik aidatı kesilmesi ve devlet katkısının yatırılabilmesi için yasa uyarınca davalı idarece sendika adına dosya oluşturulması ve dosya kodunun davacı sendikaya bildirilmesi gerekirken, bu yöndeki talebin sendikanın kuruluş işlemlerinin tamamlanmadığından bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Davacı sendikanın faaliyetlerine devam edebilmesi için gelir kaynaklarından olan üyelik aidatlarının kesilememesi ile devlet katkısının ödenememesi sonucunu doğuran dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açabileceği sonucuna ulaşılmıştır.”


İTİRAZ HAKKI VAR
Davalı Çalışma Bakanlığı yürütmeyi durdurma kararına tebliğden itibaren bir hafta içinde Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edebilecek. Hürriyet’ten Oya Armutçu’ya konuşan Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Karadağ, “Ankara 12. İdare Mahkemesi bu kararıyla gerek Çalışma Bakanlığı’nın gerek Ankara Valiliği’nin hukuk tanımazlığına dur demiştir. Hükümet’ yasalara uygun davranması gereğini işaret etmiştir. Umarım bu kararı veren hakimler hakkında Adalet Bakanı HSYK’yi harekete geçirip yeni bir operasyona yapmaz” dedi.
AKP hükümeti, Yargıçlar Sendikası’nın yok hükmünde olduğunu iddia ederken, Avrupa Birliği’ne ise durumu farklı anlatmış, ilerleme Raporu’nun 60. sayfasında hakimlerin sendikası ileri bir adım olarak sunulmuştu.

birgün

Hits: 727