Balyoz davasında yeniden yargılamaya ret!

~ 24.01.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

 

Aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli albay Dursun Çiçek'in de bulunduğu Balyoz davası sanıklarının avukatları ,Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın bir gazetede çıkan 'Kendi ülkesinin milli ordusuna, kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını, amaca ulaşmak için her yolu mubah görenlerin nasıl hastalıklı anlayışlar ürettiği" yazısı üzerine Balyoz Davası'nın yeniden görülmesi için İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunmuştu.  Balyoz Davası'na bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılanma talebini karara bağladı. 11 sayfalık kararın sonuç kısmında, "Yargılanmanın yenilenmesini gerektirecek, yasal hiçbir neden gösterilmemiş olması nedeniyle CMK'nın 318. ve 319. maddeleri uyarınca kabulüne değer görülmeyerek reddedine oybirliğiyle reddedildi" denildi.  Öte yandan Avukat Hakan Tunçkol'un yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine itiraz edeceğini belirtti.  Yeni oluşturulan heyet tarafından verilen kararda, Aytekin Özanlı başkan olarak, Savaş Çelik ve Abdullah Öztürk ise üye hakim olarak yer aldı.  

MAHKEMENİN RET KARARINA GEREKÇE OLAN  CMK'NIN 318. VE 319. MADDELERİ

Madde 318 - (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir. (2) 303 üncü Madde gereğince Yargıtayın doğrudan hüküm kurduğu hâllerde de hükmü vermiş olan mahkemeye başvurulur. (3) Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına dair olan karar, duruşma yapılmaksızın verilir.

Madde 319 - (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, kanunda belirlenen şekilde yapılmamış veya yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden gösterilmemiş veya bunu doğrulayacak deliller açıklanmamış ise, bu istem kabule değer görülmeyerek reddedilir. (2) Aksi hâlde yargılamanın yenilenmesi istemi, bir diyeceği varsa yedi gün içinde bildirmek üzere Cumhuriyet savcısı ve ilgili tarafa tebliğ olunur. (3) Bu Madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir.

DİLEKÇEDEN

Öte yandan avukatlar yeninden yargılanma talebine ilişkin mahkemeye sunulan dilekçelerde genel olarak şu ifadeler kullanılmıştı: Yalçın Akdoğan 24 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan yazısında 'Kendi ülkesinin milli ordusuna, kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını, amaca ulaşmak için her yolu mubah görenlerin nasıl hastalıklı anlayışlar ürettiğini...' şeklindeki tespitlerde bulunmuştur. Sayın Başbakanda son dönemlerde yaşanan gelişmeler hakkında yasal olmayan yapılanmaların örgütlerin olduğunu ve komplolar ürettiklerini açıklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ve Siyasi Başdanışmanının söyledikleri mutlaka bir temele ve somut tespitlere dayanmaktadır."

 

cumhuriyet

Hits: 574