Eylemciye yardım edene 3 yıl hapis

~ 29.11.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Meclis gündeminde bulunan Sağlık Torba Yasa Tasarısı, sadece Türkleri değil, dünya hekimlerini de ayağa kaldırdı. Bütün sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı kontrolüne alan ve ruhsatsız sağlık hizmeti veren hekimlere 1 ila 3 yıl hapis cezası ile 2 milyon liraya kadar para cezası öngören tasarı maddesine dünyanın dört bir yanından hekim ve insan hakları örgütleri karşı çıktı.

Uluslar arası örgütler, Sağlık Bakanı ve TBMM Başkanına mektup yazarak, “Bu madde yasalaşırsa, herhangi bir gösteri sırasında resmi ambulans bulunması, ehil ve bağımsız hekimlerin acil tıbbi hizmet vermelerini engelleyici bir gerekçe sayılacağı gibi, ihtiyacı olanlara Tıp Etiği gereği acil yardım sağlayanlar da kovuşturmaya maruz kalacaklardır” dediler.

GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE EDEN HEKİME 2 MİLYON PARA CEZASI
 
TBMM gündeminde yer alan Sağlık Torba Kanun Tasarısı’nın 33. Maddesinde 'acil sağlık hizmeti ulaşıncaya kadar' düzeltmesi bile uluslararası sağlık ve insan hakları örgütlerinin tepkisini dindirmedi.

Tasarının 33. maddesi, “Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir. Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeriyor.

Dünya Tabipler Birliği, İnsan Hakları İçin Hekimler, İngiliz Tabip Odası, Alman Tabip Odası, Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi yöneticileri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e 19 Kasım tarihli bir mektup gönderdiler.

Türkiye’de acil durum sağlık hizmetleri verilmesini suç sayacak 33. maddenin tamamen tasarıdan çıkarılmasını isteyen örgütlerin mektubunda özetle şu ifadeler yer aldı:

"Böyle bir düzenleme vasıflı sağlık meslek mensuplarının mesleklerini bağımsız biçimde yapmalarını tüm Türkiye’de suç haline getirecek ve sağlık bakanlığı’na Türkiye’deki sağlıkla ilgili uygulamalar üzerinde eşi görülmemiş bir denetim yetkisi verecektir. Ayrıca, acil durumlarda tıbbi bakıma ilişkin uluslararası standartlar ulaşımın varlığını ya da yokluğunu değil tıbbi ihtiyacı esas alır. Yasa tasarısındaki 33. Maddeye göre, herhangi bir gösteri sırasında resmi ambulans bulunması, ehil ve bağımsız hekimlerin acil tıbbi hizmet vermelerini engelleyici bir gerekçe sayılacağı gibi, ihtiyacı olanlara Uluslararası Tıbbi Etik Kodu gereği acil yardım sağlayanlar da kovuşturmaya maruz kalacaklardır."

"BU NASIL BİR ÖFKE"

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, bunun Gezi Parkı düzenlemesi olduğunu ileri sürerken, hekimlere bu tür durumlarda ‘müdahale etme, edersen seni hem hapis hem de para cezası ile cezalandırırım’ denildiğini söyledi. 3 yıla kadar hapis cezası verileceği gibi hakimin takdirine göre de 20 bin güne kadar adli para cezası verilmesini içeren bu hükmün, korkutmak ve sindirmek amacı taşıdığını belirten İlhan, “İdari para cezası, hakimin takdirine göre günlük 20 ila 100 lira arasında değişiyor. 100 liraya takdir ederse, 20 bin günlük cezanın bedeli 2 milyon lira oluyor. Bir hekim bunu nasıl ödesin. Kaldı ki Türk ceza Kanununa göre bu süre en fazla 730 gün ile sınırlandırılırken bu nasıl bir öfkedir ki siz özel bir kanunla hekimler ve sağlık çalışanları için bu süreyi 20 bin güne çıkarıyorsunuz" diye sordu.

İlhan, Gezi Olayları sırasında yaralanan yurttaşlara acil yardım hizmetleri sunan hekimler, sağlık çalışanları ile Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarına yönelik baskıların yapıldığını dönemde gündeme gelen tasarının, mesleğini hiçbir çıkar gözetmeden insanlık yararına uygulamak isteyen hekimleri, toplumsal olaylar, deprem, sel gibi olağan dışı durumlarda yurttaşların yardımına koşan sağlık çalışanlarını tehdit ettiğini savundu.

 

Hürriyet

 

Hits: 547