İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar İçin Ücret Tarifesini Belirledi.

~ 28.10.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

AVUKAT YANINDA ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞAN AVUKATLAR İÇİN 2.000TL EN AZ ÜCRET BELİRLENDİ.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 09.09.2013 gün ve 2013-981 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.10.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi”nin 5/a maddesinde yer alan “İşveren Avukat, İşgören Avukata, tarafların bağlı olduğu baro tarafından, tavsiye niteliğinde belirlenen ücretten az olmayan ücreti takip eden ayın ilk iş günü öder.” hükmü uyarınca Baromuzca 2.000 (İki bin) TL en az ücret tavsiye olarak belirlenmiştir.

 

           

İlgili yönerge için tıklayınız. 

 

Hits: 2079