Yargıda radikal dönüşüm hazırlığı!

~ 21.10.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

30 yaşından önce...

YÖK, Adalet Bakanlığı ve Adalet Akademisi yargıda radikal dönüşüm için yeni çalışma başlattı

Sınavlarda başarılı olan adaylar, uzun bir staj görecek

Adalet Bakanlığı, hakim, savcı ve avukat olabilme şartlarını radikal biçimde değiştirecek yeni modelle ilgili bir çalışma başlattı. YÖK ve Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte çalışma yürüten Bakanlık, hakim, savcı ve avukat olabilmek için uzun staj süresi, asgari bir süre kamuda ya da özel sektörde adli hizmet uzmanı olarak çalışma ve sınav şartları üzerinde duruyor. Buna göre hukuk fakültesi mezunlarının kısa staj sürelerinden sonra çok genç yaşta yargı mensubu olmaları sona erecek, en erken 30 yaşında göreve başlayabilecekler.

‘Yargıda kalite düşüyor’

YÖK, Türkiye Adalet Akademisi ve bakanlık bürokratlarının ortak bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Çalışmada öncelikli olarak Batı ülkelerinde hakim, savcı ve avukat olabilmek hangi şartların arandığına ilişkin araştırma yapıldığı belirtildi. Çalışmada birçok ülkede, hukuk fakültesinden mezun olmanın yargı mensubu olmak için yetmediği, uzun staj dönemleri, mesleki tecrübe ve sınavlarla hakim, savcı veya avukat olabildiği üzerinde duruldu. Türkiye’de üniversiteden yeni mezun olan öğrencilerin 2 yıllık hakim-savcı veya 1 yıllık avukatlık stajından sonra hayata, dünyaya ve topluma dair yeterince birikim sahibi olmadan mesleğe başlamalarının önemli sakıncalara neden olduğu ve yargıda kaliteyi de düşürdüğü değerlendirildi.

Uzun ince bir yol


Türkiye’de hukuk fakültelerinden mezun olunca stajı yapıp 24-25 yaşında hakim, savcı, avukat olunmasının sakıncaları üzerinde durulan çalışma hakim, savcı ve avukat olabilmek için geçirilen aşamaların ayrı ayrı ele alındığı belirtildi. Bunun için öncelikle hukuk eğitiminin güçlendirilmesi üzerinde duruluyor. Fakülteden mezun olan yargı mensubu adaylarının daha donanımlı olması için müfredatın değiştirilebileceği ve pratik uygulamaların daha çok işlenebileceği ifade edildi. Hukuk fakültesinden mezun olanlardan yapılacak sınavda başarılı olanlar ortak bir staja alınacak. Bu staj teorik ve pratik yönü güçlü ve uzun süreli bir staj olacak. Ancak stajı tamamlamak da yargı mensubu olmaya yetmeyecek. Stajın ardından adli hizmet uzmanı olarak 5 yıl kamuda çalıştıktan sonra “başarılı olanlar”, avukat, hakim, savcı olabilecek. Bu durumda 30 yaşından önce hakim, savcı veya avukat olunamayacak. Yapılan çalışmada modelin tüm yönleri olgunlaştıktan sonra yüksek yargı ve baroların görüşüne sunularak son şekli verilecek ve yasalaşacak.

 

Kemal Göktaş

Hits: 632