TBB Başkanı Metin Feyzioğlu; Keyfi Yargı Dönemi

~ 20.10.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu; "Yargıda yapılan reformla ileri değil geri gidildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu; “Yargıda yapılan reformla ileri değil geri gidildi, artık ben yaptım oldu dönemi başladı” diye konuştu.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Me­tin Feyzioğlu AKP iktidarı ile birlikte yargıya olan güvenin azaldığını söyledi. Hükümetin hukuksuz­luğun iktidar mensupları tarafından kanıksandığı­nı anlatan Feyzioğlu, “Artık ben yaptım oldu dö­nemi başladı. Yargıda yapılan reformla ileri değil geri gidildi’’ dedi. Metin Feyzioğlu’nun YURT’a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

REFERANDUM DÖNÜM NOKTASI: 12 Eylül referandumundan sonra yargının yüksek yargı da dahil olmak üzere siyasi iktidarın etkisin­de olduğu algısı iyice güçlendi. Ayrıca, yargılama­daki keyfiliklerde artış oldu. ‘Ben yaptım oldu’ zih­niyeti daha fazla hakim oldu.

YARGIDA İÇ KAPIŞMA: Siyasi iktidar kendi içinde yargının, hangi kanadın etkisinde olduğu konusunda büyük bir kapışmaya girdi. Öyle ki basın üzerinde tartışma başladı. Bir noktada doğrudan hükümet, yüksek temyiz mahkemesi adıyla Yargıtay ve Danıştay’ı birleş­tirecek ikinci bir yeniden yapılanma getirecek bir değişikliği belki önerecek.

FİLLER TEPİŞİRKEN ÇİMENLER EZİLDİ: Bütün bunlar olurken yurttaşlara altta ezilen çi­men rolü verildi. Yurttaşların yargıya olan güveni ciddi şekilde azaldı. Yargıtay tarihinde ilk defa gö­rülen blok oylar dönemi başladı. Yeni HSYK’nın oluşur oluşmaz atadığı 160 üye, blok oy kullanma­ ya ve hem daire başkanı seçimlerine hem de içti­hat değiştirmeye başladı.

DANIŞTAY İŞLEVSİZLEŞTİ: Aynı husus maalesef Danıştay için de geçerli oldu. Yeni Danıştay, baroların hukuk devleti ilkesine aykırılık sebebiyle açtığı iptal davalarında hukuki menfaat yokluğu sebebiyle davanın reddi ka­rarlan vermeye başladı. Danıştay, varlık se­bebi olan idareye yargısal denetleme noktasında idareyle istişare etme noktasına taşındı. Dolayısıyla adalet mülkün yani ülkenin temeli ise, mülk temellerinden sarsıldı.

İLERİ DEĞİL GERİYE GİDİL­Dİ: Bunları söylediğimizde bize “Dün çok mu iyiydi” diye karşı çıkıyorlar. Bugünden şikâyet etmek düne özenmek değildir. Parlak bir gelecek için dünden ancak ders alınır, bugünün yanlışları görülürse yaratılabilinir. Ben gerek öğretim üyesi olarak gerek­se avukat olarak 12 Eylül 2010 Referandumundan ön­ceki sistemi de ağır şekilde eleştiren biriyim. Değişiklik ileri gitmek için yapılır. Maalesef burada ileri gidileceği­ne daha da geriye gidildi.

Yurt Gazetesi


Hits: 593