O seminere katılıp da soruşturma açılmayanlar

~ 19.10.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

İSTANBUL 1. ORDU PLAN SEMİNERİNE TOPLAM KATILAN SUBAY SAYISI 161’DİR. BU SAYIYA 15 EMİR SUBAY VE ASTSUBAYIN KATILIMI İLE SAYI 176’YA ÇIKMAKTADIR. 15 KADAR EMİR SUBAY VE AST SUBAYLARINDAN HİÇBİRİSİ BALYOZ DAVASINDA SANIK OLMAMIŞ VE SEMİNER SIRASINDA ÜÇ GÜN BOYUNCA GÖREV YAPTIKLARI HALDE Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında çağrılıp ifadeleri ALINMAMIŞTIR.

Plan Seminerine Komutanlık Karargahından katılan 5 kişiden ikisi hakkında soruşturma yapılmamıştır. Bu iki kişiden biri Kur.Kd.Alb ve Özel Kalem Müdürü diğeri ise Kur.Alb Genel Sekreterdir. 

Plan Seminerine Ordu Karargahından katılan 20 subaydan 4 subay hakkında dava açılmış bunlardan biri hakkında (Alb.Zafer Arısoy) 10 Ağır Ceza Mahkemesi başlangıçta beraat kararı vermiştir. 

Ana Ast Birliklerden; 2nci Kolordu Komutanlığından seminere katılan 18 kişi katılmış ve bunlardan 8’i hakkında I. İddianame ile 2’si hakkında ise II. İddianame ile soruşturma açılmıştır. Bu 8 kişiden 2’si hakkında ve II. İddianame ile soruşturma açılan iki kişiden 1’i hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararında hakkında bozma ve tahliye kararı istenilen 63 kişi içinde yer almıştır. (Kur.Alb N. Işık, Kur.Alb H. B. Aslan ve Kur.Bnb S. Yüksel)      

Ana Ast Birliklerden 5nci Kolordu Komutanlığından seminere katılan 28 kişi katılmış ve bunlardan 13’ü hakkında dava açılmış olup dava açılanlardan 3’ü Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararının 63 kişilik hakkındaki mahkumiyet kararı için bozma ve tahliye istenilen sanıklar arasında yer almaktadır. (Kur.Alb. M.Can, Kur.Alb. Ahmet Topdağı ve Kur. Bnb. Gökhan Üstündağ)

Ana Ast Birliklerden; 15nci Kolordu Komutanlığından seminere katılan 14 kişi katılmış ve bunlardan 8’i hakkında I. İddianame ile soruşturma açılmıştır. Hakkında dava açılan 8 sanıktan sadece 1’i hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararının 63 kişilik bozma ve beraat listesi içinde yer almıştır. (Kur.Alb Namık Koç)

Ana Ast Birliklerden; 3ncü Kolordu Komutanlığından seminere katılan 20 kişiden 9 kişi hakkında dava açılmıştır. Hakkında dava açılan 9 sanıktan 1’i hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararının 25 kişilik bozma ve beraat listesi içinde diğer 2’si ise 63 kişilik bozma ve beraat istenilen kişiler listesinde yer almıştır. (Kur.Alb K. Erdem ve Kur.Bnb E. Hamzaoğlu ile Kur.Alb İ. Kışla)     

Seminere “Ordu Bağlı Birlikleri”nden 14 kişi katılmış olup hakkında soruşturma açılmış kimse bulunmamaktadır.

Plan Gereği Ordu Harekat Kontrolüne Girecek Birliklerden ise 27 kişi katılmış olup bunlardan yalnız 2’si hakkında dava açılmıştır.

Seminere Gözlemci olarak 15 kişi katılmıştır. Bunların içinden 7 kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığı gözlemcisi ve 6 kişi ise Genel Kurmay Başkanlığı gözlemcisi olup bir tek Kara Kuvvetleri Komutanlığı gözlemcilerinden Tuğgeneral Tevfik Özkılıç hakkında 3. Balyoz iddianamesinde dava açılmıştır. TEVFİK ÖZKILIÇ HAKKINDA DAVA AÇILMASININ NEDENİ salt seminere katılması değildir. Ayrıca GENETÜD isimli bir sahte belgede isminin karşısında “+” işaretinin olması ve aynı sahte dijital belgenin 169. Sırasında bulunan general ile ilgili alınmış notta “TUĞ. TEVFİK ÖZKILIÇ VASITASIYLA İKNA EDİLEBİLİR” şeklinde notun bulunduğu görülmektedir. Bu yüzden hakkında dava açılmış tutuklanmış ve en son Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararındaki mahkumiyet kararı bozularak beraatı istenen 25 kişilik sanık listesi arasında yer almış ve tahliye edilmiştir. Buradan da görmekteyiz ki Yargıtay Ceza Dairesi tatmin edici bir gerekçe yazmayarak aslında hangi belgeye niçin itibar etmediğini ve sanıklar hakkında beraat etmesi gerektiğini düşünerek bozma ve tahliye kararları verdiği hususlarını askıda bırakmıştır.

Sonuç olarak BALYOZ I. İDDİANAMESİNDEN SANIK OLARAK 47 III. İDDİNAMEDEN İSE 3 KİŞİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 50 TUTUKLU SANIK BULUNMAKTAYDI. Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararından sonra  10 kişi tahliye edilmiş bir kişi de önce beraat ettiğinden 39 HÜKÜMLÜ kalmıştır.

YANILGILAR BAZEN HATA BAZEN İSE KASITLA YAPILMAKTADIR

TV tartışmalarında çokça tartışmacı, konuyu iyice bilmeden, okuma ve öğrenme zahmetine katlanmadan bir takım yanlışları, kulaktan dolma bilgileri gerçekmiş, doğruymuş gibi söylemektedir. Bu yanılgılar bazen hata bazen ise kasıtla yapılmaktadır. Yanlış bilgi kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. Bunların başında Plan semineri olayı gelmektedir.  Bu Özel Görevli İftira Timleri olayı hep Plan seminerine ve ses kayıtlarına çekmek istemektedir. Dijital verilerin sahteciliği ileri sürüldüğünde de “zaten tek delil dijital veriler değil. Plan Seminerinin ses kayıtları da var” denilmektedir. Eğer Plan Seminerinde darbe planı görüşülmüş ise bu görüşmeye 161 subay katılmıştır. Bu subayların tanık ya da sanık olarak ifadelerinin anılması gerekmez mi? Hayır sadece 50 subay soruşturmaya dahil edilmiştir. Şimdi önce bu yanlışları irdeleyecek daha sonra da Dijital Delillerin sahteliği konusuna değineceğiz.

Birinci yanlış Plan Seminerini Org. Çetin Doğan’ın kendi kendisine düzenlediği konusudur. Plan Semineri Genel Kurmay Başkanlığının daha önce yayınladığı TATPROG adlı Tatbikatlar programında yer almıştır ve Plan Semineri yapma görevi Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 1. Orduya verilmiştir.

İkinci Yanlış, Plan seminerine katılanlar hakkında soruşturma yürütüldüğü ve tutuklamaların, mahkumiyetlerin plan semineri nedeniyle olduğu noktasındadır. Bu da yanlıştır. Çünkü Plan seminerine katılan 162 kişiden sadece 47’si için I. Balyoz İddianamesi düzenlenmiştir. Daha sonra III. İddianame ile 3 kişi için dava açılmıştır. Geri kalan 112 plan semineri katılanı ve 15 emir subay ve astsubayları hakkında herhangi bir soruşturma yapılmamış, dava açılmamıştır.

Üçüncü yanlış, Gerek Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde ve gerekse Yargıtay ceza Dairesinde bu konuların irdelendiği ve tutuklu askerler için somut, tutarlı savlar ileri sürüldüğü ve gerekçeler yazıldığı noktasındadır. Bu da önemli bir yanlıştır. Çünkü ne Mahkeme ve ne de Yargıtay 9. Ceza Dairesi kimin neden mahkum edildiğini ve kimin neden tahliye edildiğini gerekçeli bir biçimde belirtmemiştir. Her şey flu bırakılmış ve net ve somut bir çizgi çizmekten özenle kaçınılmıştır. Aşağıdaki tablo bu yanlış bilgileri giderecek bir tablodur. Aşağıdaki tabloda Seminere katılanlar, Seminere katıldığı halde hakkında soruşturma yapılmayanlar, Soruşturmaya tabi tutulanlar ve haklarında mahkumiyet kararı kesinleşenler, beraat edenler kategorik olarak yer almaktadır.

(Tabloyu büyütmek için tıklayın)

 

PLAN SEMİNERİNE KATILIP HAKKINDA SORUŞTURMA 
AÇILANLAR VE AÇILMAYANLAR LİSTESİ

(Üzeri boyalı isimler hakkında soruşturma açılmış diğerleri
hakkında herhangi bir ifade bile alınmamıştır)

KOMUTANLIK KARARGAHI
Tümg. Nejat BEK, 05
Korg. M. Korkut ÖZARSLAN, 06
Tuğg. Abdullah DALAY, 90

Kur.Kd.Alb. Necdet BELEN,
Kur.Alb. A.Baki ERDOĞAN,

ORDU KARARGAHI
Per. Bşk.lığı
Kur.Alb. Musa İSTEK,
Per.Yzb. Göksel DURAN,

İsth.Bşk.lığı
Kur.Alb. İzzet OCAK, 11
Alb. Zafer ARISOY, 89

Alb. Ziyanur YAVUZ,

Hrk.Bşk.lığı
Kur.Alb. Süha TANYERİ, 12
Kur.Alb. Bülent TUNCAY, 13

Kur.Alb. Burhan HASIRCI,
Top.Alb. İdris KASAP,
Ulş.Alb. Hulusi ONURBİLEN,
Kur.Yb. Bayram TANRISEVDİ,
Kur.Yzb. Tanju POSHOR,

Loj.Bşk.lığ
Kur.Alb. Muammer BAYRAM,
Kur.Alb. Ahmet GÜRPINAR,
Ord.Alb. Hüseyin KOCABIYIK,

İs.Bşk.lığı
İs.Kd.Alb. Hakan ŞENKAL,
İs.Alb. İsmail PALACI,

MEBS Bşk.lığı
Mu.Alb. Altan BATIBAY,
Mu.Alb. Selfet ÖZGÜR,

Dent.ve Değ.Bşk.lığı
Kur.Kd.Alb. Tacettin ÖZKAN,

2 nci Kor.K.lığı
Korg. Engin ALAN, 07
Tuğg. N.Ali KARABABA, 20
Tuğg. M.Kemal TUTKUN, 21

Tuğg. Uğur UZAL,
Tuğg. Gürbüz KAYA, 22
Kur.Alb. Mustafa ÇALIŞ, 23

İs.Alb. Numan ARSLANYER,
Kur.Alb. Nurettin IŞIK, 24
Kur.Alb. Ünal AKBULUT,
Kur.Alb. Yunus AKTAN,
Kur.Alb. Ali Rıza SÖZEN, 26
Kur.Alb. H.Basri ASLAN, 25

Kur.Yb. İbrahim BOLADAN,
Kur.Yb. E.Numan BAŞBOĞA,
Kur.Bnb. Kenan KALAY,
Kur.Bnb. Erdal DODURGA,
Kur.Bnb. Sami YÜKSEL,
Kur.Yzb. Bekir KOÇAK,

5 nci Kor.K.lığı
Korg. Şükrü SARIIŞIK, 08
Tümg. Behzat BALTA, 30
Tuğg. Halil KALKANLI,31
Tuğg.Tuncay ÇAKAN, 32
Tuğg. Hasan Fehmi CANAN, 33
Tuğg. Erkal BEKTAŞ, 34
Tuğg. Ahmet YAVUZ, 35

Kur.Alb. Ali TUNA,
Tnk.Alb. Mustafa BABACAN,
Kur.Alb. Erdal AKYAZAN, 38
Kur.Alb. H.İbrahim ÇİÇEKSİZ,
Kur.Alb. Caner ŞENKARDEŞ,
İs.Alb. Deniz ÖZTUNALI,
Mu.Alb. Vedat ÖZÜNÖZÜ,
Kur.Alb. Ahmet KÜÇÜKŞAHİN, 36
Kur.Alb. Arif KARADUMAN,
Kur.Alb. Mümtaz CAN, 40
Kur.Alb. Ahmet TOPDAĞI, 41

Kur.Alb. Ömer KARABİBER,
P.Yb. Tuncer ÜNALAN,
Kur.Bnb. Fatih ALTUN, 44
Kur.Bnb. Gökhan ÜSTÜNDAĞ, 43

Öğr.Bnb. Adem KARATAŞ,
Kur.Bnb. Nuri GAYIR,
Kur.Bnb. İlhami ULU,
Kur.Bnb. Hakan ESER,
Kur.Bnb. Erkal KUZUOĞLU,
Kur.Yzb. Ömer TURGUT,

15 nci Kor.K.lığı
Korg. Ayhan TAŞ, 09
Tuğg. Faruk O.MEMİOĞLU, 45
Tuğg. Kaya VAROL, 46
Kur.Alb. A.İhsan ÇUHADAROĞLU, 49
Kur.Alb. Bekir MEMİŞ,48
Kur.Alb. Namık KOÇ, 52
Kur. Alb. Recep YILDIZ, 47
Kur.Alb. Yüksel YALÇIN, 190

Kur.Yb. Vahap ÖZOĞLU,
Kur.Yb. Metin DİKİCİ,
Kur.Bnb. E.Şeref HÜCÜPTAN,
Kur.Yb. Metin TOKER,
P.Ütğm. Enver ÖRTEL,
P.Ütğm. Süleyman ALTAY,

3ncü Kor.K.lığı
Korg. Ergin SAYGUN, 04
Tümg. M.Yavuz YALÇIN, 55
Tuğg. İhsan BALABANLI, 57
Tuğg. Yurdaer OLCAN, 56

Tuğg. Zekeriya ÖZTÜRK,
Kur.Alb. Turgut DEĞERLİ,
Kur.Kd.Alb. Suat AYTIN, 191
Kur.Alb. Erdal TATLI,
Kur.Alb. Emin KÜÇÜKKILIÇ,58
Kur.Alb. Kasım ERDEM, 59

Kur.Alb. Beşler GÜZEL,
İsth.Kd.Alb. Feyyaz ELKOCA,
Kur.Alb. Kazım GÜNEŞ,
Kur.Alb. İsmet KIŞLA, 88
Kur.Bnb. Erdal HAMZAOĞULLARI,64

P.Bnb. Selami SÖZER,
Kur.Bnb. Abdullah YİĞİT,
Kur.Bnb. Faruk YILDIRIM,
Kur.Yzb. Ahmet ŞİMŞEK,
P.Ütğm. Gökhan KARABULUT,

ORDU BAĞLI BİRLİKLERİ
Tuğg. Gafur AKSU,
Tnk.Alb. Mustafa KILIÇ,
İs.Yb. Ahmet GÖRGÜN,
Mu.Bnb. Hakan TUFAN, 16
Kur.Alb. İbrahim ERGE,
İs.Bnb. H.Ercan KARAMANLI,
P.Alb. Selçuk ÖZKARDEŞKAYA,
İsth.Kd.Alb. Mehmet ERKOL,
Ulş.Alb. M.Ali ÇETİNKAYA,
Kr.Plt.Alb. Yüksel ALTINEL,
Kr.Plt.Bnb. Gazanfer EMİROĞLU,
Kr.Plt.Yzb. Engin AYDIN,
İs.Yzb. Kazım ÖKTEN,
Hv.Svn.Bnb. Ata ARAT,

PLAN GEREĞİ ORDU HAREKAT KONTROLÜNE GİRECEK BİRLİKLER
Kur.Yzb Oksal ÇELİK,
İsth.Yzb. S.Teoman DİKEÇ,
Kur.Alb. Nuri DAĞGEZ,
P.Bnb. Ufuk YETİŞTİREN,
P.Kur.Alb. İlker AKBULUT,
P.Kur.Bnb. Şahin Ünsal UYSAL,
Kur.Alb. Sait ÜNLÜ,
Kur.Alb. Namık Kemal ÇALIŞKAN,
Kr.Plt.Bnb. Okan TARGAL,
Top.Bnb. Erol ESENER,
P.Bnb. Orhan GÖÇER,
Ord.Bnb. Cavit GÜLER,
Lv.Bnb. Mehmet KÖKSAL,
Hv.Svn.Alb. Mehmet ŞİŞMAN,
P.Bnb. Mükremin ÇETİNTAŞ,
P.Yzb. Bilal ÖZTÜRK,
Kr.Plt.Yb. Vedat YÜKSEK,
Kr.Plt.Bnb. Ergun BOL,
Dz.Kur.Alb. Fazıl BİLEN,
Dz.Kur.Yb. Erdoğan GÜLEN,
Yzb. Sezai GÖK,
Hv.Svn.Bnb. A.Murat KALYONCU,
Tümg.Abdülkadir ERYILMAZ,
J.Kd.Alb. Cahit AYDIN,
J.Kur.Bnb. Hanifi YILDIRIM,142
J.Kur.Bnb. Murat ÖZÇELİK, 153

SEMİNER GÖZLEMCİLERİ
Gnkur.Bşk.lığı Gözlemcileri

J.Kur.Bnb. Hacı İLBAŞ,
Tuğg. Mehmet PINAR,
Dz.Kur.Alb. Hasan KARAGÜL,
Top.Kur.Al. Ahmet ARIKAN,
Kur.Alb. Hasan DURAK,
Mu.Yzb. Oktay CEYLAN,
P.Kur.Alb. Muharrem ÖZCAN,

Kara Kuvvetleri Gözlemcisi
Tuğg. Tevfik ÖZKILIÇ,
Albay Doğan ASLAN,
Albay Vahit AYDOĞAN,
Albay Nevres ERKİN,
Albay Süleyman TAŞ,
Yarbay Şevki GENÇTÜRK,
Binbaşı M.Ali ALTAŞ,

Hava Kuvvetleri Gözlemcisi
Tuğg. Cevdet KURNAZ,
Kur.Alb. Cevat YAZGILI.

Devam edecek...

Av. Celal Ülgen

Odatv.com


Hits: 2753