Devrimci Avukatlara Sahip Çıkalım

~ 19.10.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Merhaba,
Öncelikle saygı ve selamlarımı yollayarak başlamak istiyorum satırlarıma.
Bileceğiniz gibi aylar önce demokratik kurumlara baskınlar düzenlenmiş; girilemeyen kapılar, kozmik odalar denilerek devrimci demokrat avukatlara yönelik terör demagojileri yapılmıştı. Bütün bunlar aslında devrimci avukatlık kimliğine yönelik baskılardı... Hazırlanan iddianamede bu gerçek çok daha somut görülüyor. İddianameden bir iki bölümü paylaşmak istiyorum.
“Yapılan adli ve idari tüm başvurulara, ilgili bilim ve hukuk çevrelerinin tüm itiraz ve uyarılarına rağmen Güler Zere serbest bırakılmıyor. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun uyarınca hasta hükümlülerin infazının ertelenmesinin gerekmesine, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve diğer sözleşmeler uyarınca yaşam hakkı koruma altında olduğu halde serbest bırakılmıyor...”
Bu açıklama Halkın Hukuk Bürosu tarafından 08.07.2009 tarihinde kanser hastası olan Güler Zere’nin serbest bırakılmaması üzerine yapılmıştır.
Yasaların tanıdığı haklar çerçevesinde bakılsa bile açıklamada suç sayılabilecek tek bir cümle dahi yoktur. Adalet Bakanı’na, ilgili kurumlara çağrı vardır.
Bırakalım devrimci avukatlığı, namusuyla görevini yapan her avukat bu açıklamanın arkasında durur. Çünkü var olan hakları müvekkillerinin lehine kullanmak avukatlık mesleğinin gereğidir.
Örneğin yasalarda işkence yapmak suç diye geçer. Ancak ÇHD’li avukat
Selçuk Kozağaçlı işkenceye, katliamlara karşı yaptığı açıklamadan dolayı suçlanıyor. Suçlamaya konu olan satırlar şöyle:
“Kolluğun görevi her neyle suçlanıyorsa suçlansın insanlar hakkında adli işlem yapmaktır. Sağ yakalamaktır. Bunun hiçbir istisnası olamaz. Bunların altını çizmek istiyoruz. Yaralı bir insana işkence yapılması, neyle suçlanıyorsa suçlansın kabul edilemez.”
Bu ve buna benzer açıklama ve sözlerinden dolayı suçlanıyor avukatlar. İsteniyor ki devrimciler savunmasız kalsın. Yoksul insanlar işten atıldığında, evi başına yıkıldığında ona yardım edecek, savunacak kimseyi bulamasın, çaresiz kalsın.
Bunun için haksız suçlamalara karşı hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Mahkemelerinde devrimci avukatların yanında bulunup sahiplenmek ise her duyarlı insanın görevidir diye düşünüyorum. Bu düşüncelerle sizi 24 Aralık’ta Sililvri’de görülecek duruşmaya katılmaya çağırıyorum.
Çalışmalarınızda başarılar...
Sevgilerimle.

TÜRKAN ÖZEN
(E-Tipi Uşak Kapalı Cezaevi)

Cumhuriyet

Hits: 855