Uluslararası Tahkim'de Masraflar: Güçlükler Ve Çözümler

~ 12.10.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

İstanbul Ticaret Odası, İtalyan Tahkim ve Arabuluculuğu Özendirme Enstitüsü (ISPRAMED), Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) işbirliğiyle düzenlenen  "Uluslararası Tahkim'de Masraflar: Güçlükler ve Çözümler” konulu konferans 8 Ekim 2013’de İstanbul’da yapıldı.

 

Türkiye’deki İtalyan Büyükelçiliğinde gerçekleşen konferansta çeşitli ülkelerden, uluslararası tahkim alanında uzman hakemler, kurumsal tahkim merkezleri yöneticileri ve bilim adamları tebliğler sundular. Söz konusu konferansta, ulusal ve uluslararası tahkimde masraflar ve harcamalara yönelik son gelişmelere değinildi. Aynı zamanda, Akdeniz havzasındaki tahkim merkezleri Başkan ve Genel Sekreterleri'nin de katıldıkları bir yuvarlak masa toplantısında tahkim kuramlarının masraf kontrolüne yönelik uygulamaları tartışıldı.

 

Toplantıda konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. İsmail Altay, İstanbul Finans Merkezi'nin tamamlayıcısı olarak kanun ile kurulması tasarlanan İstanbul Tahkim Merkezinin Adalet Bakanlığı ve kamu kurumlarınca oluşturulmasının, tahkim sisteminin temelini oluşturan güvenliği yok edeceğini ve böyle bir tahkim merkezinin yaşama şansının bulunmadığını söyledi

 

İstanbul Tahkim ve ADR Merkezi Derneği kurmak için İstanbul Tahkim Hukukçuları Topluluğu'nun çalışmalarını anlatan İsmail Altay,  Türkiye ve dünyadaki tahkimin uygulamadaki sorunları ve uyuşmazlıkların ekonomik olarak çözümlenebilmesi için ADR'nin (Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin), özellikle de hakem-bilirkişilik uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

 

 

 

Hits: 750