Avukatın kaderi komşunun elinde

~ 25.02.2013, Şükrü KIZILOT ~

AVUKATLIK, hukuk ve mali müşavirlik bürolarına apartmanları mesken olarak kullandıran yasa bugün itibareyle sona erdi. Yani artık bu büroların apartmanlarda faaliyet gösterebilmesi komşularının onayına kalmış durumda.
 

AVUKATLIK büroları ve hukuk büroları ile mali müşavirlik bürolarının, mesken olarak kullanılan apartmanlarda faaliyet gösterebilmeleri için 6111 sayılı yasa ile tanınan “iki yıllık süre”, bu gün sona erdi.

Bu günden itibaren, mesken olarak kullanılan apartmanlarda faaliyet gösterebilmeleri için “kat malikleri kurulunun oybirliğiyle karar alması” gerekiyor.

DİĞER MESLEK GRUPLARI

Bu yasak, diğer meslek gruplarını da endişelendirdi.Onbinlerce avukat ve hukuk bürosunu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) bürosunu yakından ilgilendiren bu yasaklama doktor, mimar ve benzeri meslek gruplarının faaliyet gösterdiği büroları da ilgilendiriyor.

OLAY NE?

Her şey Avukat Elif Hundu Çil’in, Antalya’daki Subaşı apartmanın üçüncü katını kendisine hukuk bürosu olarak kiralamasıyla başladı. Çil kiralama sırasında, daireyi “avukatlık bürosu” olarak kullanacağını belirtti ve kira sözleşmesini de buna göre düzenlediler. Ancak bir süre sonra yönetici, gelen gidenlerin fazlalığından apartman sakinlerinin rahatsız olduğunu gerekçe göstererek Çil’den daireyi boşaltmasını istedi.Daire boşaltılmayınca yönetici Antalya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde “tahliye davası” açtı.

Avukat Çil de savunmasında; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun sadece dispanser, klinik, poliklinik gibi işyerlerinin apartman dairelerinde açılmasını yasakladığını, bu yasağın avukatlık bürolarını kapsamadığını belirtti. Mahkeme, Avukat Çil’in gerekçesini yerinde buldu ve davayı reddetti. Yöneticinin, kararı temyiz etmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, kiralanan apartman dairesinin mesken olduğuna dikkati çekerek, yöneticiyi haklı buldu. Kararı veren Antalya Mahkemesi, ilk kararında direnince, dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na intikal etti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da 8 Aralık 2010 tarihinde verdiği kararla, Antalya Mahkemesi’nin kararını bozdu ve “mesken olarak kullanılan apartman dairelerinde avukatların yazıhane açamayacağına” karar verdi.

25 ŞUBAT 2013’E KADAR ERTELEME

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı, hukuk dünyasında şok etkisi yarattı.Çözüm olarak “iki yıllık bir erteleme” getirildi.6111 sayılı “Torba Yasa”nın 194. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesine eklenen fıkra ile; Avukatlık büroları ve hukuk büroları ile SMMM ve YMM bürolarının “yasal düzenleme yapılıncaya kadar”, meskenlerdeki bürolarına devam edebilmeleri mümkün oldu. Bunun için de “iki yıl süre”  tanındı. İki yıllık süre 25 Şubat 2013 tarihinde yani bu gün itibariyle doldu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Yasa ile tanınan süre dolduğu için bu gün itibariyle, mesken olarak kullanılan apartmanlarda, avukatlık ve hukuk büroları ile SMMM ve YMM bürolarının faaliyet gösterememesi gerekiyor. Mevcut duruma göre, avukatlık ve hukuk büroları ile SMMM ve YMM büroları da “kat malikleri kurulunun oybirliğiyle karar almasına bağlı olarak yürütülebilen” sinema, tiyatro, kahvehane, bar, pavyon, dans salonu, fırın, lokanta, pastane, basımevi, dükkan, galeri ve benzeri işyerleri kapsamına dahil edilmiş oluyor. Olay avukatlık ve hukuk, SMMM ve YMM büroları ile sınırlı değil. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin “tapuda mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümün derneğe veya şubesine kiralanamayacağına, tüm maliklerin oybirliği ile karar alması durumunda kiralanabileceğine” dair kararı da var (2 Şubat 2012 Tarih ve E.2012/316, K.2012/900).

YASA GEREKİYOR

Yukarıda açıklanan konu yüzbinlerce kiracı ve mülk sahibi meslek mensupları için çok önemli. Süre bu gün doldu, ortada yasa yok. Apartmanlarda, oybirliği ile karar almak kolay değil. Kiracısı veya mülk sahibi olduğu büroyu terk etmek de kolay değil. Bize göre, Kat Mülkiyeti Kanunu avukatlar, SMMM ve YMM’ler için bir sınırlama getirmiyor. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı ve 6111 sayılı yasa ile yapılan düzenleme kafaları karıştırdı. En sağlıklı çözüm, sadece avukatları değil diğer meslek mensuplarını ve faaliyetleri de kapsayacak, tartışmalara ve farklı yorumlara yer vermeyecek şekilde “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun değiştirilmesi” olabilir. Aksi takdirde, ortalık toz-duman olur!..

(Hürriyet)

Şükrü KIZILOT | Tüm Yazıları
Hits: 1036