Haddini, kıymetini, kıyametini bileceksin!

~ 27.01.2013, Umur TALU ~

“Gençken sosyalist, sonra ulusalcı” Sayın Birgül Hanım vesile oldu.

Karnımızdaki ağrılar, midemizdeki bulantılar, başımızdaki zonklamalar, içimizde nefretler, ruhumuzdaki kirler, kibrimizin yaldızları böyle vakitler daha iyi dökülür.

(Kardeşini bir darbe arifesinde ölü bulmuş bir “abla”nın da mutlaka ruhunda fırtınalar vardır; her acının hepimizi daha olgunlaştırması beklenir ama…)

O yüzden, müsaadenizle, CHP’li, AKP’li, MHP’li, BDP’li, BBP’li, artık kim isek, her maddeye Evet ya da Hayır koyarak kendimizle kısaca tanışabiliriz!

Merhaba yabancı!

 

***

 

(Sonradan öyle demedim, dese de, Hanımefendi’nin sözleri ve CHP, MHP sıralarından alkışlarla ilk madde…)

Türkler ile Kürtler eşit olamaz; aynı değerde değildir.    (E) (H)

 

(Sonrakiler de ortaya karışık)

Türklerin hepsi de eşit olamaz; aynı değerde değildir.     (E) (H)

Kürtlerin hepsi de eşit olamaz; aynı değerde değildir.     (E) (H)

Sünnilerle Aleviler eşit olamaz; aynı değerde değildir.    (E) (H)

Türklerle Ermeniler, Rumlar, Yahudiler eşit olamaz; aynı değerde değildir.(E) (H)

Yahudilerle Araplar eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

Araplarla Yahudiler eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

Türklerle Araplar eşit olamaz; aynı değerde değildir.      (E) (H)

 

Hıristiyanlarla Müslümanlar eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

Müslümanlarla diğer din veya inanç mensupları, inançsızlar eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

Müslüman Türk ya da Kürtlerle, Süryaniler eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

 

Varlıklı Türklerle yoksul Türkler eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

Varlıklı Türklerle yoksul Kürtler eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

Varlıklı Kürtlerle yoksul Kürtler eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

Yoksul Türklerle yoksul Kürtler eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

 

Ağa ile maraba eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

Patron ile işçi eşit olamaz; aynı değerde değildir. (E) (H)

Patron ve işçi aynı etnik kökenden olsa da eşit olamaz.   (E) (H)

Amir ile memur hangi kökenden olursa olsun, eşit olamaz. (E) (H)

 

Paşa ile astlar, hangi kökenden olursa olsunlar, eşit olamaz; aynı değerde değildir.  (E) (H)

Kendini baş bilen komutan ile ‘Siz .ötsünüz, kölesiniz” dediği askerler eşit olamaz. (E) (H)

Üstüyle eşit olmayan bir ast da kendi astıyla eşit olamaz. (E) (H)

Üstüyle eşit olmayıp ezilen astlar ile kendi altlarındaki farklı etnik kökenden askerler de eşit olamaz. (E) (H)

 

Erkekle kadın eşit olamaz, aynı değerde değildir. (E) (H)

Varlıklı, patron, amir, otorite konumunda bir kadınla alttaki, buyurduğu erkekler eşit olamaz. (E) (H)

Aynı hanımefendiyle altta, aşağı gördüğü kadınlar da eşit olamaz. (E) (H)

Eğitimli hanımefendiyle köylü kadının oyu da eşit olamaz. (E) (H)

Karnı tok sırtı pek iken siyasi tercih yapan ile açlıktan, yokluktan bir kilo pirinci, bir çuval kömürü bile hayat sayan eşit olamaz. (E) (H)

Cumhuriyetçi bir kadınla başörtülü bir hanım eşit olamaz; aynı değerde değildir. (E) (H)

Otorite ve iktidar katında tesettürlü bir hanım ile başörtülü sıradan bir kadın eşit olamaz; aynı değerde değildir. (E) (H)

Otorite ve iktidar katında bir hanım ile öteki kadınlar eşit olamaz. (E) (H)

 

Hangi hane veya işyeri olursa olsun, erkek otoritesi ile kadının hayatı eşit olamaz. (E) (H)

Fırsat ve imkan içine doğmuş çocukla imkansızlıklara boğulmuş çocuğun eşitliği de fırsat eşitliği de olamaz. (E) (H)

Varlıklıları, güçlüleri savunan avukatla yoksulların, ezilen, dışlanan ve horlananın avukatlığını yapan eşit olamaz. (E) (H)

 

Hoca ile müridi eşit olamaz; aynı değerde değildir. (E) (H)

Şu cemaat veya cemiyet mensubuyla ötekiler eşit olamaz; aynı değerde değildir. (E) (H)

 

Büyük yolsuzlukların, soygunların şık beyleri ile baklava çalan çocuklar eşit olamaz; aynı değerde değildir. (E) (H)

 

Evlatları dağlardan yuvarlanıp toprağa düşmüş analar da eşit olamaz; her ana ve evlat aynı değerde değildir. (E) (H)

Başkasının çocuklarını ölüme gönderenler kendi çocuğuna tabii ki kıyamaz; bütün çocuklar aynı kıymette değildir! (E) (H)

 

Her zurnanın zort dediği bir yer vardır; her delikten çıkan ses de eşit olamaz!

 

Dilerseniz uzatın da uzatın maddeleri.

Şu karışmasın:

Fiili gerçek olarak Evet diye işaretlediğinize, akıl ve vicdanla Hayır diye haykırabilirsiniz!

Siz kendinizi bilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz.

Bu konuda birkaç satırı da yarına bıraktım. Ama illa ki bu “anketle” daha iyi giderdi!

Faşizan alfabenin ilk adımı her zaman, insanların eşit olmadığıdır!

Böyle düşünen herkes faşist olmayabilir; ama düşünmeye böyle başlamadan faşist olunmaz!

(Habertürk)

Umur TALU | Tüm Yazıları
Hits: 952