Artılarla Eksiler

~ 04.01.2013, Mümtaz SOYSAL ~

BUGÜNÜN dünyasında iyilerle kötülere, varlıklılarla yoksullara, beceriklilerle beceriksizlere bu kadar çok, böylesine aynı zamanda ve bu denli yanaşık rastlandığı Türkiye gibi bir ülke ya da toplum az bulunur. Belki de hiç yoktur.
Kısaca,
“tezatlar, yani zıtlıklar bolluğu” da denebilir herhalde.
Böyle durumların genellikle kaos ve çekişme, yahut enerji ve dinamizm doğurması beklenir.

Türkiye’nin zıtlıklarından zaman zaman kargaşaların çıktığı olur ama eğer iyimser bir tabiatınız varsa, doğal olarak beklemeniz gereken sonuç, müthiş bir canlılık ve girişkenlik olmalıdır.

Öyle de oldu.
İktidarın propagandacıları sık sık artan artılarımızdan söz ettikçe daha iyiye, daha güzele, daha sağlıklıya susamışlığımız da artmakta ve dolayısıyla iktidardan beklentilerimiz ister istemez çoğalmakta.
Rahat yaşamayan, sağlıklı beslenemeyen ve iş bulamayıp yakınanlarımız da muhalefetin yalnız bunları dile getirmekle yetinmeyip geleceğe ilişkin hedeflerini ve programlarını da bilmek istemektedir. Bu tabloyu günlük politikaya uyarlarsanız, iktidar açısından vaatlerin gerçekleştirilme ölçüsü başarıyı gösterirken muhalefetin eleştiriyle yetinmesi kaçınılmaz bir kötümserlik yaratır.
Daha da açık ve somut biçimde anlatmak gerekirse, kısaca şunu söylemek yetebilir belki de: Ana muhalefet liderinin her gün iktidar liderinin sabah ne söyleyeceğini bekleyip sonra ona yanıt ya da eleştiri yetiştirmek, bırakın muhalefet tutkunlarını, sıradan ve yansız vatandaşları da tatmin etmiyor.

Elbet lafla karın doymaz ve peynir gemisi yürümez. İnsanlar iktidar sahiplerinden ekmek, iş, okul gibi somut sonuçlar bekledikleri gibi, muhalefet liderlerinden de bunlara benzer konularda hiç değilse inandırıcı programlar, umut ve cesaret verici sözler beklerler.

CHP’de bunlar da vardır mutlaka. Ama şimdilik hepsi kâğıt üzerinde ya da duvar afişlerinde.
Liderin televizyon kanallarıyla da yayımlanan Meclis konuşmaları için de
“laf bunlar” diyenler çıksa da o sözlerin bir insanın, hem de iddialı ve sorumlu bir insanın ağzından çıkmasının etkisi yine de bir başka olur. Bu zahmete katlanmak çok mu zordur?

(Cumhuriyet)

Mümtaz SOYSAL | Tüm Yazıları
Hits: 783