Balık olmayalım

~ 25.12.2012, Güngör MENGİ ~

Hedef kişileri gizli olarak dinlemekte kullanılan minik elektronik cihazlara “böcek” deniyor.

Açıklamasından anlıyoruz ki Başbakan’ın kullandığı makamlar, arabası da dâhil böcek istilâsına uğramış.

İki ay önce Başbakan’ın Meclis’teki odasında iki dinleme cihazı ortaya çıkmış, ardından makam aracı ile bir korumasında bulunan böceklerin polis bilişim uzmanlarınca incelemeye alındığı belirtilmişti.

Son TV mülâkatında Başbakan, düne kadar söylenti düzeyinde kalan böcek iddiasına resmi bir gerçeklik kazandırdı.

“Böcekleri kim koydu?” sorusu polis ve yargıdan bir cevap alamadı ama fark etmez; Başbakan noktayı koydu:

“Derin devlet meselesi dedik ya!”

Derin devlet kimdir ve nerede oturur?

Silivri mahkemesinin dört yıldır bulamadığı derin devleti işbaşındaki iktidar mı deşifre edecek?

Bu efsane bitsin artık

Bülent Arınç’a suikast yaygarası ile silâhlı kuvvetlerin en mahrem bilgilerinin saklandığı kozmik odalar günlerce hallaç pamuğu gibi atılmış, paspas gibi çiğnenmiştir.

Başbakan var olduğunu söylediği derin devletin artık delilleriyle ortaya konulmasını sağlamalı ya da “Biz derin devlet hayali görmüşüz. Korkuttuğumuz vatandaşlardan özür diliyoruz” deyip bu “efsane”yi alet edevat çantasından çıkarıp atmalıdır.

AKP siyasi ve ekonomik alanda olsun hizmet üretme ölçeğinde olsun dışarıdan sürekli övgü alan, içeride de (Konsensus araştırmasına göre) son seçimdeki oy yüzdesini koruyacağı görülen bir iktidardır.

Mazlum-mağdur sömürüsü yapmak yakışmıyor.

Düşünen insanlar gerçek sorunları tartışmaktan alıkonmamalıdır korkutulmamalıdır.

Başbakan’ın gündemi

TV mülâkatında Başbakan bu yanlışı övgüye lâyık bir taktik olarak sahiplenmiştir.

Gündem belirlemek için tahrik ettiği “güçler ayrılığı ilkesi” ve Çamlıca’ya cami gibi polemikleri kasıtlı olarak çıkardığını itiraf etmiştir.

Daha açık söyleyemezdi gerçeği:

“Gündemi ben belirleyemezsem Başbakan olamam. Bu tür tartışmaların zamanlamasını ben belirliyorum. Bazen arkadaşlarımızın bile haberi olmuyor..”

Kamuoyunu böcek ve derin devlet konuşmaya yönlendiren açıklama şimdi hâliyle herkes için şüphe sebebi olacaktır.

En iyisi hükümetin yasa dışı dinlemeyi önleyecek yasal ve idari tedbirleri bir an önce alması ve “cambaza bak” devrini temelli kapatmasıdır.

Başbakan, kendisinin bile dinlendiğini söyleyerek kamuoyunu korkutmuş olabilir. Ama 11 yıllık kıdeme sahip bir Başbakan olarak mağdur ve mazlum sıfatına asla lâyık görülemez.

Balık yemi görür, iğneyi görmezmiş.

Kamuoyu oluşturanlar Başbakan’ın her sözüne balık gibi atlamamalı!

(GazeteVatan)

Güngör MENGİ | Tüm Yazıları
Hits: 1040