Üniformanın Dönüşü.

~ 01.12.2012, Nilgün CERRAHOĞLU ~

Herkes gider Mersine biz gideriz tersine!

Özgürlükbahanesiyle Türkiyede öğrencilere -yasak listesiyle birlikte sunulan- kıyafet özgürlükleri getirilirken İtalya gibi moda merkezi bir ülkede dahi üniforma okullara dönüş yaptı

Üniformaya geri dönüş öncülüğünü, liberallikveliberalizmbayrağını taşıyan Berlusconi hükümetleri üstlendi.

Tarihi dönüşün altyapısını ekonomik kriz hazırladı.

Üniforma uygulaması dört yıl önce Çizmede yeniden dolaşıma sokulurken tartışmaları yerinde izledim

Kabinedeki en genç bakanlardan olan, 73 doğumlu Eğitim Bakanı Maria Stella Gelmini, Marka yarışına birdurdemek zamanı geldiğini öne sürerek isyanı ateşledi ve üniformaya geri dönüş için düğmeye bastı.

Ceketlerinde okul rozeti taşıyan çocukların bir örnek forma giymesi yaşamı pratikleştirir. Anaların hayatını kolaylaştırır. Marka baskısıyla ezilen ailelerin bütçesine katkıda bulunurdiyen bakan, Ayrıcadiyerek ilave etti:

Aynı üniformayı giymek, ortak aidiyetduygusunu pekiştirecek, okul sıralarına tekrar bir adap ve insicam getirecektir…”

Forma, kişiliği güçlendirir

2008 yazına damga vuran üniformakonusu, İtalyada epeyce tartışıldı

Giyim özgürlüğü kişilik geliştirir, çocuğun birey olma aşamasını destekler!tezine karşı; Hayır bilakis asıl üniforma kişiliği güçlendirirdiyenler ön plana çıktı...

Üniformanın dönüşüne destek verenler, körpe yaşlarda çocukları teslim alan tüketim çılgınlığınınyanında tek tip giyiminsınıfsal ırkçılığakarşı da etkin bir zırh sağladığını söylüyordu.

Öğretmenler bile bazen gelir düzeyi düşük öğrencilere, giyimlerinden ötürü ayrımcılık yapıyordu.

Şımarık, züppe veletler, ezik görünümlü sınıf arkadaşlarını itip kakıyor; acımasızca tiye alıyordu

Üniforma bu sorunları asgariye indirgiyor; öğrencilerin bilgi ve donanımlarıyla öne çıkmalarına yardımcı oluyordu.

Yarış; ana babaların alım gücü ve markalar üzerine değil, entelektüel çaba ve yetenek üzerine yoğunlaşıyordu. Üniforma, işadamı çocuğu ile işçi çocuğunu psikolojikdüzlemde eşitliyordu.

68 döneminde geri fikirli bir otoriterlik simgesiolarak görülerek devreden çıkarılan formanın erdemleri böylece yeniden keşfedilir olmuştu.

Psikologlar (tüketim baskısı ve ekonomik kriz beraberinde) değişen bu konjonktür içinde konuyu sil baştan masaya yatırıyordu

Kriz, Çizmenin eğitim sektörünü de ağır biçimde vurmuştu

Devlet okullarında maddi olanaksızlıklar ve sözleşmeli öğretmenlerin artması eğitimin kalitesini düşürmüş, gençlerde yüzde 35lere varan işsizlik hadleri öğrenci motivasyonunu olumsuz etkilemişti.

Eğitimde kimlik arayışı

Başta internet olmak üzere okul dışında yeni ve modern teknolojilerin sağladığı sürekli bilgi akışı ve çeşitlenen bilgi mecraları, okulun rakipsiz bir bilgi mabeti olma tekelini/konumunu sarsmıştı.

Üst üste katlanan tüm bu etkenler, bir eğitim kurumu olarak okulun etkinliğini, saygınlığınıazaltmıştı.

Eğitim sistemi, hiç hesapta olmayan bir kimlik arayışına girmişti

Üniformaya geri dönüşseçeneği, işte busaygınlıkve etkinliğitesis etmenin bir aracı olarak gündeme geldi.

Çoğu kez koyvermişlikve bir başıboşlukduygusu yaratan giyim kuşam serbestisine karşın okul üniformalarının, öğrenciler arasında birlik, beraberlikve takım olmaduygularını güçlendirdiği söyleniyordu.

Halk, anketlerde üniformaya dönüşü destekliyordu. Bu talebin okul müdürleri tarafından kendisine ısrarla iletildiğini belirten Berlusconi kabinesinin Eğitim Bakanı Gelmini, böylece tercih eden okullarda özerk olarak üniformaya geçileceğini açıkladı.

Kıyafet yönetmeliğinde geçmişte de özerk karar uygulayan özel okulların yanında, devlet okulları da uygun gördükleri takdirde üniformayadönebilecekti!

Çizmede şimdi böylekarmabir durum var. Karar, tepeden inmecilikle uygulanmıyor. Tercih, okul yönetimlerine bırakılıyor. Formanın artıları yeniden keşfediliyor ve eğilim formaya geri dönüş yönünde beliriyor.

Üniforma, Avrupada unutuldu. Tarihe gömüldüfilan diyorlar ya...

Ya dünyadan hiç haberleri yok!

Ya giyim serbestisiadı altında türban takıyyesi için her palavrayı mubah sayıyorlar.

1 Aralık 2012 - Cumhuriyet

Nilgün CERRAHOĞLU | Tüm Yazıları
Hits: 1160