Yargıçlar Sendikası engellenemez!

~ 24.11.2012, Atilla ÖZSEVER ~

Hâkim ve savcılar, Yargı-Sen’in kapatılmasının ardından bu kez Yargıçlar Sendikası adı altında yeni bir sendika kurdular. Sendika Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, geçen hafta sendikanın kuruluş dilekçesini Ankara Valiliği’ne götürdü. Vali Yardımcısı Mehmet Tapsız, başlangıçta dilekçeyi almak istemedi, Eminağaoğlu’nun ısrarları sonucu Emniyet Müdürlüğü’ne havale etti. Bu kez Emniyet dilekçeyi almak istemedi, sonuçta dilekçe Emniyet’in sendikalar bürosuna teslim edildi.

Gelelim olayın esasına.. İlk sendika olan Yargı-Sen’in kuruluş aşamasında Ankara Valiliği, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre hâkim ve savcıların sendika kuramayacağını, ayrıca meslek sendikası esasına göre kurulmasının da geçerli olmadığını bildirdi. Valilik, daha sonra kapatma davası açtı.

Ankara 15. İş Mahkemesi, 28 Temmuz 2011 tarihinde verdiği kararda, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sendika hakkı ile ilgili 87 sayılı sözleşmesine atıf yaparak Türkiye’nin bu sözleşmeyi onayladığını, bu sözleşmede hâkim ve savcıların sendika kurmasına bir yasak getirilmediğini, Anayasa’nın 90. maddesine göre de iç hukukla uluslararası bir sözleşme arasında uyuşmazlık çıkması halinde uluslararası sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu, bu sebeple yargıç ve savcıların sendika kurabileceğini ancak Yargı-Sen’in meslek sendikası esasına kurulduğunu, hizmet kolu esasına göre kurulmadığı için de kapatılması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  de, yerel mahkemenin bu kararını 16 Şubat 2012 tarihinde onadı. Yani hem yerel mahkeme hem de Yargıtay, 4688 sayılı yasada hâkim ve savcıların sendika kurmasının açıkça yasaklanmasına rağmen, Anayasa ve uluslararası sözleşmelere atıf yaparak bu kesimin hizmet kolu esasına göre sendika kurabileceğini ancak meslek sendikası şeklinde örgütlenmesinin kapatılma nedeni olduğuna dair karar vermiş oldu.

ILO’nun Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması ile ilgili 87 sayılı sözleşmesinin 9. maddesinde aynen şöyle deniyor: “Bu sözleşmede öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetlere ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir”. Yani ILO, sendika hakkının kullanılması konusunda ancak silahlı kuvvetler ve polis mensuplarıyla ilgili ulusal düzeyde bir sınırlama getirilebileceğini belirtiyor. Hâkim ve savcılar için bir sınırlama kesinlikle söz konusu değil.

Sendika Başkanı Eminağaoğlu, bu nedenle ILO’ya başvurduklarını ve ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi’nin Mart 2012’de verdiği kararda, Yargı-Sen’in kapatılmasıyla 87 sayılı sözleşmenin ihlali edildiğini vurguladığını söyledi. ILO’ya başvuru sürecinde Yargı-Sen yönetimine yardımcı olan deneyimli sendika uzmanı Yıldırım Koç da, komitenin öncelikle AKP Hükümeti’nden savunma istediğini, gelen yanıt üzerine yaptığı değerlendirmede, “Yargı-Sen’in derhal açılması” yönünde karar verdiğini hatırlattı.       

Tüm bu gelişmeler karşısında hizmet kolu esasına göre yeni kurulan Yargıçlar Sendikası’nın önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. “İleri demokrasi ”den dem vuran AKP’nin Anayasa’nın 90. maddesine ve Yargıtay tarafından onanan “hâkim ve savcıların hizmet kolu esasına göre sendika kurabilecekleri” yönündeki kararına uyması gerekmektedir…

NOT: Çocukları gözaltında kaybedilen Cumartesi Anneleri, yarın İstanbul Galatasaray Meydanı’nda 400. oturma eylemini gerçekleştirecek. Bilgilerinize…

(Yurt Gazetesi)

Atilla ÖZSEVER | Tüm Yazıları
Hits: 1713