Hainler Sıralaması

~ 15.11.2012, Nihat BEHRAM ~

Yaşadığımız coğrafya ve günümüz güncelinde hainlikte 1.lik ‘soldan döküntü liberallerin hakkıdır! Hainliğin en ‘çağdaş’ şeklidir. Obama’dan Merkel’e, Tayyip’den Katar Emiri El Tani’ye emperyalist, kapitalist şefler ve ‘sultan’ bozuntusu piyonlarıyla en uyumlu olan hainliktir.

Kölecilik ve klasik sömürgecilik döneminde dil ‘açık ve net’ti: Beyaz adam ve kölesi vardı. Yeni sömürgecilik döneminde de ‘açık ve net’ti : Anti komünizm! “Kölemsin, bana çalışacaksın!” demenin de, “Komünizmi ezeceğim!” demenin de bir raconu vardı! Artık, emperyalizmin ve kapitalizmin dili ‘kırmızı örtülü’! Gideceği yere bu dille gidiyor, yapacağını bu dille yapıyor. “Demokrasi, özgürlük, uygarlık” taşıdığını, “Dikta rejimlerine son verip, insan haklarına saygıyı tesis ettiğini” söylüyor. Bu yeni dönemin silahı, artık, ne at üstünde kılıçla giden cengaver, ne de fantom! Her biri birkaç fantom tahrip gücündeki ‘soldan döküntü liberallerdir. Hem tahrip gücü fazla hem sahibine maliyeti ucuz.

En önemli görevleri, emperyalist planlar ve saldırganlığı, kapitalist yağmayı, gericilik ve yobazlaşmayı “demokratikleşme, özgürleşme” olarak pazarlamaktır. Bunu etkili bir biçimde yapabilmek, erkete dilinin “sol” olmasını gerektirir. Ondan ki, bu hainler soldan devşirmedir. Soldan ayrılıp sol düşmanı kesilen klasik hainlerden farkları, solu terk ederken dillerini de birlikte götürmeleridir. Savaşta karşı tarafa silahlarıyla birlikte teslim olan hainler gibi.

ABD güdümlü sivil imam darbesiyle ‘başa gelen’ AKP de, bu hainlerden  bir hayli devşirdi.  “Uzman, akademisyen, stratejist, profesör” gibi sıfatlarla üniversitelere, medyaya, bilim ve hukuk kuruluşlarına yerleştirip, Soros, AB , MÜSİAD  türü yerli yabancı sermaye fonlarıyla beslenmelerini sağlayarak, bunlara yaygın ve etkili biçimde faaliyet alanları ve olanakları sağladı. Bu kesimdeki hainlerde ‘hainlik’ bir karakter özelliğidir. Şimdilerde ise, bunların bir kısmı, AKP’yi artık sol söylemle savunamadıkları  için “AKP’nin bugünkü haline karşıyım ama ilk dönemlerindeki hali olsa yine desteklerdim!” türü sözlerle, usulüne uygun  ‘tüyme yolları’ aramaktadır. Açıklaması şudur: “Karakterim gereği, sinsice yaklaşan tehlikeyi besler, sonra tüyerim!” Yani hainlik bunlarda yanılgı değil, ruhsal niteliktir.

1. derece hainlerin bir alt kademesinde ise, yine hayatlarının bir döneminde sola bulaşmış olanlar var. Hainliğin bu kesimini, “Duvar yıkıldığında komünizm duvarın altında kaldı ve doğrulmamak üzere öldü; çağdaş solculuk liberalliktir!” diyerek sisteme iltihak edenler oluşturuyor. Soldan ‘hortlak’mış gibi ürkmelerinin nedeni de budur. Esasında ise ‘duvar’ın yıkılma tarihi, liberalliğin hortlama, daha doğrusu, sistem tarafından ‘sol söylemle krizden kurtulma’ silahı olarak imal edilme tarihidir.

Hainlikte bir sonraki kategori, Kürt ve Alevi hainlerdir. Bunlar, kendi halkının demokrasi ve özgürlük mücadelesine ihanet edip, sisteme iltihak edenlerdir. Mazlum halk ve uluslara düşman sistemin, sahte Kürtçülük ve Alevicilik düdüğünü üfleyenlerdir. Olağanüstü çırpınırlar ama etkileri sınırlıdır.

Bir alt sırada, “yansız” postuyla dolaşan piyasa hainleri var. Üslenme mekânları esas alarak medyadır. ‘Yandaşlığı’, ‘yansızlık tonu’nda seslendirirler.  Zehre küfür ederler ama  kakaladıkları aynı zehirdir!

Solculuktan vazgeçmiş ve açık sol düşmanlığı yapan ‘klasik hainler’ çok sonra gelir. Pabuçları, ‘sol söylemli çağdaş hainler’ çıktı çıkalı dama atıldı. Bir dönemin muteber  ‘Hâdi’leri  artık ‘Hadi oradan!’ oldular. Bir başka hainler grubu ise Ilıcak, Barlas türü gedikli gericilerdir ki, bunlar zaten her dönemde sistemin yardakçıları ve ‘elde bir’ olarak ‘sürüsüne bereket’  vardılar. Kaşarlanmış yapıları bilindiği için, sayıları ‘sürüsüne bereket’ de olsa, halkın üstündeki etki güçleri, sinir bozma dışında sıfırdır.
 
____________________________________________
B. Brecht:
“Bilmeden yapılan hata yanlışlıktır, bilerek yapılanı ihanettir!”

(Yurt Gazetesi)

Nihat BEHRAM | Tüm Yazıları
Hits: 1648