"Kemalist" suçlaması

~ 30.10.2012, Zülfü LİVANELİ ~

Bizde fikir tartışması yerine kör dövüşü geçerlidir.

Kimse ne dediğine bakmaz, okumaz, dinlemez. Okusa bile kimisi anlar, kimisi anlamaz ama yaftalamaya, insanı olmadık kılıklara sokmaya, damgalamaya hazır birileri gezer ortalıkta.

Her dönemin moda suçlamalarına sarılırlar.

Eskiden bu suçlamaların en belalısı “komünist3 sözüydü.

Haktan, hukuktan, emekten, işçiden, alın terinden, kültürden, barıştan söz eden herkese “komünist” yaftası yapıştırılıverirdi.

Devlet de çok severdi bu sözü, basın da, mahkemeler de, polis de.

Herkes kızdığına “komünist” derdi.

Üstelik, bu suçlama içeriğinden sıyrılmıştı.

“Komünist” dediklerinde, Komünist Partisi’ne üye olan ya da bu yönde çalışmalar yapan, Türkiye’yi NATO ittifakından çıkarıp Varşova Paktı’na sokmaya çalışan insanlar akla gelmiyordu.

Komünist; Allah’sız kitapsız, entel, karısını kızını kıskanmayan, kapıda başka bir erkeğin şapkasını görünce rahatsız etmemek için dönüp giden, vatan haini, millet düşmanı insan demekti.

Bu saçma sapan yaftayı başta Mustafa Kemal, İsmet İnönü olmak üzere, yemeyen kimse kalmadı.

Mahkumiyetler verildi, ocaklar söndürüldü.

Hatta Sabahattin Ali’yi öldüren katil, kendisini “Ama o komünistti” diye savundu. Madem ki komünistti, o halde öldürülmesi mübahtı.
 

 

***Şimdi devir değişti. Komünist suçlamasının çekiciliğinden (!) vazgeçemeyen bir takım yazarlar, hâlâ insanlara “komünist” diye saldırıyor ama pek ciddiye alan yok.

Bunun yerine hemen yeni bir suçlama kavramı geliştirdiler.

Şimdi “Kemalist” diyorlar.

Onların dilinde Kemalist sözü; cuntacı, faşist, eli sopalı, halka tepeden bakan, bütün etnik gruplara ve inançlara düşman, elitist, züppe iğrenç bir tipi anlatıyor.

Gerçi böyleleri de görülmüştür Türkiye’de. Mustafa Kemal’i kendisine kalkan yapmaya çalışan faşistler eksik olmamıştır.

Ama işin komiği, bu anlamda faşistlerin değil de Mustafa Kemal’in anti-emperyalist aydınlanmacı görüşlerini benimseyenlerin suçlanması.

Bugün “Kemalist” diye suçlananların çoğu eskiden “komünist” diye yaftalananlarla aynı.

Bir zamanlar askeri cezaevlerinde yatan, işkence gören, cuntalara karşı sözünü sakınmadan mücadele etmiş olan ve “komünist” yaftası yapıştırılarak hayatı karartılan kişileri bu sefer de “Kemalist” diyerek faşist olmakla suçluyorlar.

Hem de kimler biliyor musunuz?

O dönemlerde cuntacı olan, askeri ve darbeleri destekleyen ya da en azından “Neme lazım?” diyerek suya sabuna dokunmadan bir köşede oturup sesini çıkarmayan tipler.

Ne garip ülkeyiz.

 

(GazeteVatan)

Zülfü LİVANELİ | Tüm Yazıları
Hits: 1903