BARO SEÇİMLERİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

~ 24.09.2012, Yeni Yaklaşımlar ~
Avukatların örgütü Barolar, siyasetçilerin deyimiyle, seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Yasa gereği, Ekim ayı içinde, mevcut 78 Baro, olağan genel kurulunu toplayarak, önümüzdeki iki yıl boyunca görev yapacak olan, başkan, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegasyonunu belirleyecek.
Yapılacak seçimler, yaklaşık 75.000 avukatı ilgilendirmiyor yalnızca. Yasadaki deyimle, “kurucu unsur”larından biri olan savunma ayağını avukatlar temsil ettiğinden yargıyı da doğrudan ilgilendiriyor, bu seçimler. İçinde bulunduğumuz hukuk sıkıntıları, toplumu derinden etkileyen yargılama süreçleri dikkate alındığında, tüm toplumu ilgilendiren bir seçim sürecidir, baro seçimleri. Çünkü son ayrımda, toplumun hukuk güvenliğine sahip olup olmadığı, yurttaşların hak arama özgürlüğünün ve bu özgürlüğü yaşama geçirme olanağının bulunup bulunmadığı, yargı düzeninin işleyişiyle doğrudan ilgilidir.
***
Yeni Yaklaşımlar Platformu olarak; yayın dönemimizde ikinci kez yaşanacak bu seçim sürecinin, bizim açımızdan ne anlama geldiği ve nerede durduğumuz konularında bir anımsatma yapmamız gerektiği kanısındayız.
 
Yeni Yaklaşımlar Platformu;
Baro seçimlerine ve sonuçlarına bağlantılı olarak bir araya gelmiş bir grup değildir,
Çoğunlukla avukatlardan oluşan bir ekip çalışması olduğu halde, yalnız avukatlık ve yalnız hukuk odaklı bir çalışma değildir,
Yine çoğunlukla İstanbul Barosu mensubu avukatların içinde olduğu bir topluluk olmamıza karşın, yalnızca İstanbul Barosu mensuplarından oluşan bir topluluk değildir,
Yeni Yaklaşımlar Platformu, internet sitemizde de belirtildiği üzere; “Ülkede evrensel, çağdaş ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayışını egemen kılmak üzere, hukukçular ve sorumluluk duyan herkesi, ortak aklı üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletişim, paylaşım ve tartışma ortamında buluşturmak…” amaçlı bir sorumluluk hareketidir.
 
***
Baro genel kurullarının belirleyecekleri yönetim anlayışıyla, ülkenin yaşadığı süreç bakımından çok önemli bir işleve sahip olduğu,
Bu seçimlerde belirlenecek delegelerin, 2013 yılında yapılacak olan Türkiye Barolar Birliği genel kurulu ve dolaysıyla, yargısal savunma kurumlarının yeniden yapılanması sürecini doğrudan etkileyecek nitelikte olduğu, 
TBB nin önümüzdeki süreçte daha da önem kazanacak / kazanması gereken bir kurum olması, mevcut pasif ve siyasal iktidar yanlısı tutumundan uzaklaşması gerektiği,
İstanbul Barosu özelinde, yapılacak seçimde öncelikli ve önemli olanın, yüz civarındaki TBB delegesinin belirlenmesi olduğu düşüncesiyle ve İstanbul Barosunun diğer barolara önderlik edebilecek bir önem kazanmış olduğunu gözeterek,
 
Yeni Yaklaşımlar Platformu olarak, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, tüm baroların genel kurul süreçlerini, özenle izleyerek, görüş, düşünce ve bilgilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız.
 
Bu bağlamda, özellikle İstanbul Barosu genel kurulunun TBB genel kuruluna göndereceği delegelerin seçimine özel önem atfettiğimizi duyurarak, yaklaşık bir aylık genel kurul sürecinde, duyarlı tüm kesimleri bize katkı sunmaya çağırıyoruz.
 
Yeni Yaklaşımlar Platformu
Hits: 1434