Sinsi Sürükleyiş

~ 15.09.2012, Mümtaz SOYSAL ~

CUMHURİYETİN uzun erimli bir yıkılışa sürüklenmekte olduğunu halk ve ulus olarak fark etmekte miyiz acaba?

Evet, halk ve özellikle de ulus olarak?

Günlük yaşamda sizin ya da yakınlarınızın başından geçenler içinize endişe, telaş ve korku salmış olmayabilir; bireyler olarak bunlarla baş edeceğinizi, hatta onları yeneceğinizi düşünmüşsünüzdür. Ama, ayrı ayrı seksen milyon bireyden oluşan bir halk olup-biteni tam bilemeyeceği için toplu gidişin nereye sürüklendiğini fark edememiş olabilir. Kavram olarak bilinçli halk sayılan ulus da şu sıra toplu karar alabilecek durumda değil. Oysa, bilimsel gözlemle bakıldığında şimdiki gidişin cumhuriyeti çökertmeye ya da en azından bambaşka bir kimliğe sürüklediği sezilmekte.

Belki, haksızlık etmeme titizliğiyle, siyasal iktidar sahiplerini bu durumun tek sorumlusu olarak suçlamak istemeyebilirsiniz; onların bir bölümü de farkında değildir bu sürüklenişin.

***

Ne var ki, nereden geldiği, kimin akıl edip tezgâhlayarak öncülük ettiği belirsiz 4 artılardan oluşan bu sözde eğitim reformu, düpedüz, insancıkları körpe yaşlarında yakalayıp dindarlığa ya da dinci kindarlığa zorlamak değildir de nedir? Ayrıntılara kapılıp derslik darlığı, öğrenci kalabalığı, lavabo ve merdiven basamağı yüksekliğiyle oyalanmak, girişimin özünden uzaklaşmak demektir. Öz, eşsiz bir çağdaşlaşma atılımı olan Kemalist Devrimin mirasını ortadan kaldırmak ve Uzak Asyadan gelip dünyanın en kritik noktasına yerleşmiş bir halkın dinamizmini yıkmaktır.

***

On yüzyıllık bir uygarlık yolculuğunun savaşlarından, etki ve esinlenmelerinden doğan bu dinamizm, emperyalizmin şimdiye kadarki planlarını boşa çıkardığı gibi, bundan sonrakiler için de umut vermiyor. Böyle olduğu içindir ki, kapitalist Batının oyalamaları, yanıltmaları, kandırmaları ve en son yerli buluş olarak da uyuşturucu sinameki eğitimiplanları bir türlü bitmek bilmiyor. Ama biz biz olalım ve koyu dincilikle etnik özerkliğin tuzaklarına takılmaksızın cumhuriyetçi devrimin ulus-devlet ilkelerini aynı dinamizmle geliştirme hedefine yine sımsıkı bağlı kalalım mutlaka.

(Cumhuriyet)

Mümtaz SOYSAL | Tüm Yazıları
Hits: 911