Taşıtların vergi borcuna ya af ya da haciz

~ 16.08.2012, Şükrü KIZILOT ~

“İKİSİNİN ortası yok mu?” diye soranlar olabilir.
 

O da var; ödemek!

Ödeyince zaten sorun kalmıyor.

VERGİ VE CEZALARA AF

Böyle bir af var!

Başvuru için de 31.12.2014’e kadar süre tanınıyor.

Ancak, borcu olan herkes, affın kapsamına girmiyor.

1990 ve daha eski model olan taşıtlar giriyor.

Bu taşıtların 31.12.2014 tarihine kadar İl Özel İdaresi veya MKE hurda işletmesi müdürlüğüne teslim edilmesi suretiyle, taşıtın hurdaya çıkartılıp, kayıt ve tescillerinin sildirilmesi gerekiyor.

Bu durumda, 31.12.2014 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş;

Motorlu Taşıtlar Vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamı silinecek. 28.02.2009 tarihine kadar plakaya yazılan trafik cezaları da silinecek.

MEVCUT OLMAYAN TAŞITLAR

Bu af da 2000 ve daha eski model taşıtları kapsıyor.

28.02.2009 tarihi itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle “motorlu taşıt” vasfını kaybetmiş olan taşıtların;

- Vergi aslı 31.12.2014 tarihine kadar ödenirse,

- Vergi aslının 3/4’ü ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve plakaya yazılan trafik cezalarının tamamı silinecek.(Her iki afla ilgili 6322 sayılı kanun, 4

Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 41 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği ile açıklandı).

TAŞIT SAYISI

Türkiye’de;

2002 yılında 4 milyon 600 bini otomobil olmak üzere, 7 milyon 475 bin taşıt vardı.

2012 yılında, Mayıs ayı itibariyle, 8 milyon343 bini otomobil olmak üzere, 16 milyon 489 taşıt var.

Görüldüğü gibi, motorlu taşıt sayısında 2002 yılına göre, yüzde 120 artış olmuş.

Bu arada, 16 milyon taşıtın bir kısmının, ödenmemiş ciddi tutarda vergi borcu ve gecikme zammı ile trafik para cezası borcu var.

YENİ PROJE

Maliye, 2013 yılından itibaren yeni bir uygulama başlatacak.

Mevcut sistemde, trafik polisleri tarafından kesilen cezaların, Maliye Bakanlığı’na intikal ettirilmesi uzun zaman alıyordu. Bir çok vatandaş da trafik cezalarını
yıllar sonra öğreniyordu. Vergi ve trafik para cezası borcu olanların önemli bir kısmı, vergilerini muayene ve satış işlemleri sırasında ödüyorlardı.

Bu da tahsilat yönünden ciddi bir sorun oluyordu.

Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bilgi paylaşımını öngören yeni bir proje hazırladı. Bu projede;

- Trafik ceza bilgileri, günlük olarak Maliye’nin bilgisayarına düşecek.

- Maliye’nin vergi borcunu ödemeyenlerle ilgili aldığı haciz kararları da, yazışmalara gerek kalmadan, ananda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sistemine girecek.

Böylelikle, karşılıklı olarak iki kurum da hangi aracın ne kadar borcu olduğunu, günlük olarak sistemde görebilecek.

HACİZ VE ARACI BAĞLAMA

Taşıt vergisi ya da trafik para cezası borcu olanlara, öncelikle bir “uyarı” mektubu gönderilecek. Verilen sürede ödeyen veya taksitlendirmeyenlerin;

- Banka hesabı olup olmadığı araştırılacak.

- Varsa, on line “elektronik tebligat” yapılacak.

- Bunun üzerine “banka parayı bloke edecek” ve alacaklı vergi dairesine EFT yolu ile gönderecek

- Bankada hesabından vergi ve trafik para cezası borcunu ödemeyenlerin, borçları belli bir sınırı aşıyorsa, trafikte seyir halinde iken emniyet birimlerince, yapılan
denetimlerde aracı bağlanabilecek.

Görüldüğü gibi, kullandığı taşıtın vergi ve trafik para cezasını ödemeyenler yönünden, 2013 yılından itibaren  çember daralıyor..

(Hürriyet)

Şükrü KIZILOT | Tüm Yazıları
Hits: 1352