İmam ve Öğretmen.

~ 17.01.2011, Erdal ATABEK ~

Osmanlı toplumunun simgesi ‘imamdır.

İmam, mahallenin önderidir.

Mahalle de toplumun yaşayan birimidir.

Cemaat kültürünün öğeleri bunlardır.

Cumhuriyet, bu kültürü değiştirmeyi amaçladı.

Öğretmen, bu yeni kültürün önderiydi.

Mahallenin yerini halkevialmalıydı.

Öğrenim ve eğitim de dogmanın yerini almalıydı.

İmam, kutsal buyrukları bildirir ve cemaati yönetir.

İmam, gücünü Tanrı’dan alır.

Öğretmen, bilim ve sanat temelli bilgiyi işler.

Öğretmen, gücünü bilimden ve sanattan alır.

İmam, cemaat kültürünü sürdürür.

Öğretmen, gücünü insanın iradesinden alır.

Osmanlı kültürü ile Cumhuriyet kültürü bu farklı eksenlerde toplumun düşünce biçimlerini etkilemiştir.

Osmanlı kültürü altı yüzyıl.

Cumhuriyet kültürü 87 yıl.

Bugünlere böyle gelindi.

***

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanlar yetiştiriniz.

Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere böyle seslenmişti.

Düşüncesi özgür, kültürü özgür, vicdanı özgür insanlar.

Aklını duygularının önüne koyabilen özgür bireyler.

Yetkin bireyler olmalıydı Cumhuriyet’in insanları.

Olabildiler mi?

Çok azı.

Ezberci eğitimin dogmalara döndürdüğü bilgi nakillerinin eğitim sanıldığı onyıllar.

Köy Enstitülerinin köy ağalarının muhalefetiyle ezilip silinmesinin yaşandığı yıllar.

Köylerde ağalık-aşiret beyliğinin, kentlerde cemaat egemenliğinin altında sandığa gidip oy vermenin demokrasi sanıldığı onyıllar.

Yetkin birey yerine her şeyi başkasından bekleyen itaat kültürünün topluma egemen oluşuyla geçen onyıllar.

1923-1938 Atatürk’lü yıllar.

1939-1945 İkinci Dünya Savaşı yılları.

1946-1960 Demokrat Parti’li yıllar. Bayar-Menderes yılları.

İmam-cemaat kültürünün canlandırıldığı yıllar.

27 Mayıs 1960 ihtilali.

12 Mart 1970 askeri darbesi.

12 Eylül 1980 Kenan Evren cuntası dönemi.

1980 sonrasında başlayanküreselleşme.

1990 sonrası Sovyetler Birliği’nin dağılışı ve tek kutuplu dünya dönemi.

Amerika’nın dünya hegemonyasının kesinleşmesi.

Amerika’nın dünya haritasını değiştirme kararı ve dünyada bu kararın ortaklarını arayışı.

Amerika artık bağımsız ülke istemiyor.

Amerika ve Avrupa artık ulus devlet istemiyor.

Böl ve yönet politikası şiddetle uygulanıyor.

Ortadoğu Amerikan işgali altında.

Ve Türkiye’de uyanışın temsilcisi olan öğretmenetkin olma niteliğinden uzaklaştırılıyor.

İmam yeniden toplumun önderi yapılmaya çalışılıyor.

Neden mi?

***

Şundan:

Öğretmen öğretir, imam yönetir.

Öğrenen insan istenmiyor.

Öğrenen insan nedendiye sorar.

Öğrenen insan nasıldiye sorar.

Öğrenen insan soru sorar, soru yaratır.

Oysa,

yönetilen insan kabul eder,

yönetilen insan sormaz,

yönetilen insan dinler, kabul eder, itaat eder.

Demokrasinin temeli,

öğrenen, soran, kabul etmeyen insandır.

Otokrasinin temeli ise,

yönetilen, kabul eden, sormayan, itaat eden insandır.

Bir yerde yönetimin nasıl insan istediğine bakın,

oradaki sistemin adını bulacaksınız.

***

Eksen belli olmuştur: Cemaatin itaat kültürü.

Yöntem belli olmuştur: Susturma, sindirme, ürkütme.

Yön de belli olmuştur: Din temelli otokrasi.

1923 Cumhuriyeti’nden vazgeçilip geçilmeyeceği de

2011 yılında belli olacaktır.

Bilanço, işte budur.

(Cumhuriyet 17.01.2011)

Erdal ATABEK | Tüm Yazıları
Hits: 1998