'Görmezden gelemezler'

~ 13.07.2012, İlhan TAŞCI ~

Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Selçuk, yargı paketinin getirdiklerini, tutuklu vekillerin durumunu ve özgürlük yargıcını değerlendirdi.

Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, 3. yargı paketiyle birlikte milletvekilleri başta olmak üzere kamuoyundaki tahliye beklentilerini değerlendirirken Yargı, çıkmış bir yasayı görmezden gelemez. Değerlendirmek zorunda. Eğer tutuklamanın sürdürülmesini düşünüyorsa somut bağlantı kurmak zorunda. Bu bağlantıyı kuramıyorsa salıverme gündeme gelir yorumunu yaptı. Yargıçların son dönemde yetkilerini sürekli olarak tutuklamadan yana kullanmalarını eleştiren Selçuk, Önüne gelen tutuklanıyor. Yeryüzünde böyle bir tutuklama anlayışı da yok dedi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Selçuk, 3. yargı paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşanacak olasılıkları ve olması gerekenleri gazetemize değerlendirdi. Yargının çıkmış bir yasayı görmezden gelemeyeceğini vurgulayan Selçuk, Salıverme kararı çıkıp çıkmayacağını önceden kestirmek mümkün değil. Daha önce soyut gerekçe söz konusuydu. Düzenlemeyle tutuklama gerekçesini somutlaştırındeniyor. Kaçacak denildiği zaman hangi nedenle, hangi olaylar nedeniyle, nasıl kaçacağının belirtilmesi gerekiyor. Yargı bunu değerlendirmek zorunda. Yargı yeniden değerlendirme yaparken yeni düzenlemeyi gözeterek karar verecek. Eğer tutuklamanın sürdürülmesini düşünüyorsa somut olaylarla bağlantı kurmak zorunda. Eğer bu bağlantıyı kuramıyorsa salıverme olgusu gündeme gelir. Yargıçlar dosyadaki kanıtlar, sanıklar karşısında edindikleri izlenime göre kararlarını verecekler dedi.

Önüne geleni tutukluyorlar

Milletvekillerinin tahliyesiyle ilgili tartışmalarda gündeme gelen anayasanın 14. maddesine ilişkin tartışmaları sorduğumuz Prof. Dr. Sami Selçuk, bu maddeyi, yanlış ve çağdışıolarak nitelendirdi. Bu maddenin mutlaka kaldırılması gerektiğini kaydeden Selçuk, nedenini şöyle açıkladı:

O madde kalktığında birazcık daha kolaylaşır yargıçların işi. Bazı suçlar nedeniyle dokunulmazlığın istisnası var. O madde kalktığında sorun çözülür. Bu olaylar nedeniyle de söylemiyoruz bunu. Hem darbe dönemini temizlemek istiyorlar hem de 14. maddeyi tutmaya devam ediyorlar. Özgürlükçü demokraside 14. madde olmaz. Dokunulmazlıkla ilgili suç işlendiğinde Meclis milletvekili dokunulmazlığını kaldırır ya da kaldırmaz. 14. maddeyi getiriyorsunuz, dokunulmazlığı tahrip ediyorsunuz. Yanlış. Değiştirilmesi ve kesinlikle kaldırılması gerekir. Bu kadar basit.

Anayasanın 14. maddesi olmasa tutuklu milletvekillerinin zaten içerde tutulamayacağını vurgulayan Selçuk, Düzenleme herkes için kural getiriyor. Tutuklama gerekçesini göstermeleri gerekiyor. Şu nedenle kaçacak, şöyle bir olgu yaşandığı için kaçak. Şu yolla delilleri karartacak.Bu gerekçeyi göstermek de kolay değil. Tutuklamanın zorlaştırıldığı, somut olgulara dayandırılması doğrudur dedi.

Yeryüzünde böyle bir anlayış yok

Son dönemde yargıçların sürekli olarak yetkilerini tutuklamadan yana kullanmalarının dikkatini çektiğini aktaran Prof. Dr. Sami Selçuk, Tutuklama istisnadır, kural haline gelmemesi için yasa koyucu takdir yetkisi veriyor. Tutuklamak zorunda değilsin. Ama önüne gelen tutuklanıyor. Binlerce insanın emanet edildiği Genelkurmay Başkanını da, kuvvet komutanını da kimliği belli olan, herkesin bildiği yazarları da tutukluyorsunuz. Doğrusu, yetkinin tutarlı biçimde kullanıldığı kanısında da değilim. Yeryüzünde böyle bir tutuklama anlayışı da yok dedi.

(Cumhuriyet)

İlhan TAŞCI | Tüm Yazıları
Hits: 1030