Adalet ve Sosyalizm yayında!

~ 19.06.2012, Yeni Yaklaşımlar ~

Daha önce Yurtsever Hukukçular adıyla faaliyet gösteren, Adalet İçin Hukukçular grubunun internet portalı adaletvesosyalizm.org yayınına başladı. Grup, Türkiye'nin geldiği noktada, tahrip edilen toplumsal adalet duygusunun ancak sınıfsal bir mücadeleyle onarılabileceğini savunuyor.

Daha önce Yurtsever Hukukçular adıyla mücadele eden hukukçular, bir süre önce kurdukları Adalet İçin Hukukçular adıyla birlikte internet sitelerini de yenilediler. adaletvesosyalizm.org adresinde yayınına başlayan Adalet ve Sosyalizm sitesinin sunuş yazısında, grubun Türkiye'deki hukuk alanına bakışı da özetleniyor.

Sitenin sunuş yazısında Türkiye'nin yaşadığı iki önemli tarihin, grubun Adalet İçin Hukukçular adını almasında önem taşıdığının altı çiziliyor. Bu iki tarih şu şekilde tanımlanıyor:

Birincisi, 12 Eylül 2010 referandumu. Referandum ile AKP yargıdaki yapılandırmasını da tamamlamış oldu. Bu tarihten sonra muhalif unsurların yargı yolu ile tasfiyesi otomatik bir mekanizmaya dönüştü. Artık uygun görülen kararların alınması için, uygun mahkemelere uygun yargıçlar atanmakta, uygun bulunmayanlar ise yeri geldiğinde cezalandırılmakta.

İkinci tarih ise 12 Haziran 2011. Bu tarihte yapılan seçimler Türkiye’de yeni bir rejimin inşasının da ilanı oldu. Bunun diğer bir anlamı da, 1923’te kurulan Cumhuriyet’in geri dönülemez bir biçimde ortadan kalktığıdır.

Gelinen noktada hukuk alanı ile bağlantılı tartışmaların durumu ise şu sözlerle betimleniyor:

Bugün ise dinselleşmenin kurumsallaşması ve hukuksallaşması hedefinde koşar adım yol alınmaya başlanmıştır. Adalet İçin Hukukçular, işte böylesi bir ortamda çağrısını kamuoyu ile paylaştı.

Hukuk ise hala AKP’nin elindeki en önemli enstrümanlardan biri olmayı sürdürüyor. Tayyip Erdoğan gak dedikçe bir yasa çıkmakta, guk dedikçe birileri tutuklanmakta. AKP’nin hukukunu en iyi keyfilik ve kuralsızlık kavramları tanımlıyor. Ya da AKP’nin hukuku hukuksuzluktur diyebiliriz.

Artık hukuk-hukuksuzluk ekseni yetmez!
Adalet İçin Hukukçular bu dönüşümler sonrasında "hukuk-hukuksuzluk" ekseninde mücadele etmenin yetersiz kalacağını vurgulayarak, toplumsal adalet duygusunu merkeze alan bir mücadelenin gerekli olduğunu savunuyor:

Adalet İçin Hukukçular, kuralsızlığın kural, hukuksuzluğun hukuk olduğu böylesi bir ortamda, hukuk - hukuksuzluk zemininde bir tartışma yürütmenin bir anlamı kalmadığını düşünmektedir. Buna ek olarak hukuksuzlukları tek başına teşhir etmeninde bir anlamı kalmadığı söylenmelidir.

Hukuksuzluğa geçişin temelini ise, AKP’nin adalet duygusuna yönelik giriştiği güçlü saldırı oluşturmuştur. Toplumsal adalet duygusu ülkemizde ciddi bir tahribata uğramıştır.

Öyle ise bizim mücadelemiz de bugün güçlü bir adalet duygusu üzerine kurulmalı, bunun üzerinden örgütlenmelidir. Bu ülkenin ilerici hukukçu birikimi de zeminini buradan tarif etmelidir.

Böylesi bir tarif sınıfsal bir tercihi de yanında getirecektir.

Sitede neler var?
Yayın hayatına farklı bir isimle yeniden başlayan internet portalında ise Yelda Koçak'ın "Kürtaj: Yeniden Mücadele Başlığı", Özgür Urfa'nın "Yargı Dışı Çözüm Olur mu?" ve "Sarayın Adaleti", Murat Yurttaş'ın "Anayasa Ne İşe Yarar?", aynı zamanda soL yazarı da olan Aysel Tekerek'in "Bir Yönetim Biçimi Olarak Kanun Hükmünde Kararnameler" başlıklı çalışmaları okunabilir.

(soL-Haber Merkezi)

Hits: 1004