Avukatsız Yargılama Başlıyor

~ 18.05.2012, Yeni Yaklaşımlar ~

İşte AKP'nin ucubesi

AKP, avukatların savunma haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle duruşmalara katılmaması nedeniyle kilitlenen Balyoz davasında "avukatlar olmaksızın karar verilmesini sağlayacak" yasal düzenleme için yasa önerisi verdi.

AKP, Balyoz’da “avukatsız karar” sürecini hızlandıracak yasa önerisine, tutuklu vekillerde yine mahkemeyi adres gösteren bir değişikliği de ekledi. Öneride, mahkemelerin tutukluluk gerekçesini somut gerekçelere dayandırması öngörüldü. AKP, aynı düzenlemelerin bulunduğu 3. yargı paketinin gecikmesi durumunda yasa önerisini hızla TBMM Genel Kurulu’ndan geçirerek yasalaştıracak.

Yasa önerisi, Ceza Muhakamesi Yasası’nın (CMY) 188. maddesinde sanıkların itirazları nedeniyle krize giren Balyoz davasında karar sürecini doğrudan etkileyerek hızlandıracak bir değişiklik içeriyor. Yasa önerisiyle “Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının zorunlu müdafinin de hazır bulunduğu duruşmada açıklanmış olması veya bu mütalanın zorunlu müdafiye yazılı olarak tebliğ edilmiş olması durumlarında, çocuklar hakkında görevlendirilmiş olanlar hariç olmak üzere, hukuken kabul edilebilir bir mazereti olmayan zorunlu müdafinin yokluğunda da karar verilebilecek” düzenlemesi getiriliyor. Böylece bir süredir avukatların da duruşmalara katılmaması nedeniyle Balyoz davasında yaşanan kilitlenmenin aşılarak “avukatsız karar” verilmesinin yolu açılmış olacak.

AKP’nin yasa önerisiyle ayrıca tutuklama kararlarıyla ilgili de yeni düzenlemelere gidildi. Muhalefetin tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılmasını amaçlayan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 100. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin uzlaşma formülünü reddeden AKP, yasa önerisiyle tutukluluklarda mahkemeyi işaret etti. AKP’nin önerisinde tutukluluk kararlarının somut gerekçeye dayandırılması isteniyor. Öneride, CMK’nin “tutuklama kararını” düzenleyen 101. maddesinde değişiklik yapılarak tutuklama kararlarında, “kuvvetli suç şüphesi”, “tutuklama nedenlerinin varlığı” ve “somut olayda tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunun somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça yazılması” öngörüldü. Bu değişiklikle yargıcın ya da mahkemenin tutuklamanın devamı ya da tahliye isteminin reddine ilişkin karar verirken kuvvetli suç şüphesinin varlığını, tutuklama nedenlerinin varlığını ve somut olayda tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu somut olgularla gerekçelendirmek zorunda kalacak.

(Cumhuriyet)

Hits: 1032