( * ) Hukukun Evrensel Bir Bilgesi: Hıfzı Veldet Velidedeoğlu

~ 14.05.2012, Yılmaz SİPAL ~

Çorum Belediye Meclisi, hukukun duayeni Hıfzı Veldet Velidedeoğlunun ismini parktan kaldırdı. AKPliler Velidedeoğlu darbelerin anası olarak değerlendirilen 1960 Anayasasının hazırlayıcısıdır. İsminin yaşatılmasını istemiyoruz dedi. (Cumhuriyet 8 Mayıs 2012)

( * ) Çorum Belediyesinin Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkının adını değiştirmesini, 25 Ocak 2010da Cumhuriyette yayımlanan yazımla yanıtlıyorum:

Tarih Babanın kitabında hem aydınlık hem de karanlık sayfalar vardır. Aydınlık sayfalar, insanlığa, topluma aydınlık işler yapmış ve yararlı yapıtlar vermiş olanlara, karanlık sayfalar ise topluma ve insanlığa yarar yerine zarar vermiş olanlara ayrılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 1923 ile 1950 yılları arasındaki döneminde, Türk yurttaşları, ülkeyi daha ileri götürmek ve tarih kitabının aydınlık sayfalarında yer almak için yarışırdı. 1950’den sonra, bu yarış durduruldu ve karşıdevrim sürecibaşlatıldı.

1956’dan bugüne kadar, içinde yer aldığım Cumhuriyet gazetesi 1924 yılından bu yana, uygarlık ve aydınlık yarışının en önlerinde, hiçbir kuruma, hiçbir kişiye ödün vermeden, Atatürk devrim ve ilkelerinin yanında yer almıştır. Bugüne kadar da Türk basınının yüz akı olarak kalmıştır.

Günümüzdeki hukuk uygulamalarına bakınca aklıma ilk gelen isim, hukukun evrensel bir bilgesi”, hukuk bilgini Ordinaryüs Profesör Doktor Hıfzı Veldet Velidedeoğlu olur.

Velidedeoğlu çok uzun yıllar bir yazarı olarak, yazılarıyla Cumhuriyetin de başarısına katkı sağlamıştır.

1992’de yitirdiğimiz Velidedeoğlu, bir hukuk bilgini olmasının ötesinde bir bilgedir... Velidedeoğlu, hukukun evrensel boyutlarını yakalamış ve yaşamı boyunca bu evrensel hukuk boyutunda kalmıştır. Uzun yıllar boyu, Türk Yurttaşlar Yasasının (Türk Medeni Kanunu) gerek içeriği gerekse dili yönünden çağımıza uygun olması için büyük çaba harcamıştır.

4 Ekim 1926 günü yürürlüğe giren, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi”, 22 Kasım 2001 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış ve yerini, 1 Ocak 2002de yürürlüğe giren 4771 sayılı bu yasaya bırakmıştır.

4771 sayılı yasanın anlatımında Türkçe sözcüklere büyük ölçüde yer verilmiştir.

Bugünün Türk Medeni Kanununda öz Türkçe sözcüklerin yer almasını, bir bilge ve hukuk bilgini olan Ordinaryüs Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğluna borçluyuz. Bu konudaki son sözü, bir başka bilgin ve bilge kişiye, bir dil bilginiolan Ömer Asım Aksoya bırakıyoruz: (*)

Yüzyıllar boyunca yabancı dillerin egemenliği altında ezilip kısırlaştırılmış ve yazı dilindeki varlığı yüzde 15-20ye kadar düşmüş olan Türkçemizi bu dillerin boyunduruğundan kurtarmak gerektiğini, Atatürk 1930daki ünlü uyarısıyla ulusa duyurmuş ve 1932de Türk Dil Kurumunu kurmuştu. Kurum o tarihten beri dilimizin özleşmesini ve gelişmesini sağlamaya çalışmakta, bu çalışmalarını devrimci bir anlayışın ve bilim yöntemlerinin ışığı altında yürütmektedir. (...) Sayın Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Medeni Kanun ile Borçlar Kanununu -anlam ve hükümlerini değiştirmeksizin- Türkçeleştirmekle bize birçok Türkçe hukuk terimi kazandırmış; herkesin anlayacağı yasa diline güzel bir örnek vermiş; öğretimde, yasamada, mahkemelerde, resmi kuruluşlarda yararlanılacak pek önemli bir kaynak koymuştur. Bu tarihi değeri büyük bir hizmettir.

Ordinaryüs Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlunu tanımanın onurunu 56 yıldan bu yana taşıyor ve kendisini saygıyla anıyorum.

(Cumhuriyet)

Yılmaz SİPAL | Tüm Yazıları
Hits: 1026