Yeni TTK ve hapis cezası bombardımanı

~ 28.03.2012, Şükrü KIZILOT ~

YENİ TTK’da kafaları en çok karıştıran konu, hapis cezaları ile ilgili..

Her ne kadar bazıları “Hapis cezası yok” diye yalanlamaya çalışıyorsa da bu doğru değil!

Adeta “hapis bombardımanı” var..

Burada, kimseye inanmayın. Türk Ticaret Kanunu’nun 562. maddesini baştan sona okuyun. Sonra 39 ila 46 ve 48’inci, 51/2 ve 38/1’inci maddeleri okuyun.

Cezaların arka arkaya sıralandığını göreceksiniz.

ÜÇ ÇEŞİT HAPİS CEZASI

Yeni TTK’da “üç çeşit” hapis cezası var.

1. Doğrudan hapis cezası (örneğin defter ve belgelerini ibraz etmeyenlere),

2. Aynı anda hem doğrudan hapis cezası hem de adli para cezası (Örneğin internet sitesi oluşturmayan veya eksik oluşturanlara),

3. Adli para cezasını ödemeyene, erteleme söz konusu olmadan doğrudan hapis cezası (Örneğin levha asmayana, şirketten borç para çekene, 73 bin TL’ye kadar adli para cezası, ödenmezse iki yıla kadar hapis).

PARAYI ÖDEMEYEN DOĞRU HAPSE


Çok kişi, adli para cezası ne demek, onu bilmiyor; “Efendim adli para cezası ödenmezse, ertelenir. Korkacak bir durum yok” diyor.

Oysa, bu olayda erteleme yok. Parayı ödeyemeyen veya eksik ödeyen, doğru hapse gönderiliyor.

Bilmeyenler için kısaca özetleyelim.

1. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre uygulanacak “adli para cezası”, bir defada 730 günü ve 73 bin lirayı bulabiliyor. Para cezası günlük 20-100 lira arasında (TCK Md. 51/1-2), örneğin 300 gün için 6-30 bin TL, 730 gün için 14.600-73 bin TL olabiliyor.

2. Adli para cezası ödenmezse,  hakimin karşısına çıkma diye bir durum yok. Para ödenmeyince veya taksit aksatılınca, olay savcılığa intikal ediyor. Savcılık da doğrudan hapishaneye gönderiyor.

3. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 5275 Sayılı Kanun’un 106/9.maddesine göre; adli para cezasından çevrilen hapsin, infazı ertelenemez ve bunun infazında salıverilme hükümleri uygulanamaz.

4. Adli para cezası, örneğin 300 gün üzerinden hesaplanmış ve ödenmemişse, o kişi 300 gün hapse giriyor. 730 gün üzerinden hesaplanmışsa, 730 gün hapse giriyor (TCK. Md.52/1).

HAPİS BOMBARDIMANI

Sahte ve hileli işlem yapanlara, hapis cezası uygulanmasına bir itirazımız olamaz.

Ancak;

- Şirketinden 1 TL dahi olsa para çekene,

- Şirkete nakit veya ayın borçlanan örneğin taksitle mal alan; yönetim kurulu üyesi ile eşine ve üçüncü derece dahil akrabalarına (amca, dayı, hala, teyze veya kayınvalidesine vs.),

- Avrupa’da hiç bir ülkede olmayan, noterden defter açılış ve kapanış tasdiklerinden birini dahi yaptırmayana,

- İşletmede kullanılan her türlü kağıda ve belgeye (fiş, fatura, irsaliye, banka dekontu vs), şirket yönetim kurulu başkanı, üyeleri, yöneticileri ve müdürlerinin adı soyadını, internet adresini, sermayesini vs. yazmayana,

- Defterlere zamanında kayıt yapmayanlara veya eksik kayıt yapanlara,

- İşletmenin görülebilir yerine ticaret unvanını yazmayana veya levha asmayana, ve burada sıralayamadığımız onlarca olaya, 73 bin lirayı bulabilecek “adli para cezası”, ödenmezse “iki yılı bulabilen HAPİS CEZASI” uygulanması, çok ağır.

Adli para cezaları, düşük tutarda idari para cezasına dönüştürülüp, “hapis cezası bombardımanına” son verilmeli.

Dün, çekte hapis cezası kaldırılırken “Dünyada ekonomik suça hapis cezası yok. Ekonomik ceza uygulanıyor” diyenler, Yeni TTK’daki hapis cezası bombardımanını nasıl açıklayacaklar?

(Hürriyet)

Şükrü KIZILOT | Tüm Yazıları
Hits: 1366