'Ticari bir camia' olarak cemaat

~ 22.02.2012, Yeni Yaklaşımlar ~
Zaman gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı dünkü yazısında Gülen cemaatine ilişkin olarak cemaatin bir camia olduğunu ve Cemaat’e camia denilmesi gerektiğinin altını çizerken aynı gazetenin yazarı Şahin Alpay Radikal gazetesinden Ezgi Başaran’a verdiği röportajında  Cemaat’in ticari bir hareket olduğunu dile getirdi… Dumanlı’nın yazısının ardından cemaat-camia tartışması gündeme geldi. Gülen Cemaatine camia denilmesi gerektiğini vurgulayan Dumanlı aksini iddia edenleri ise Cemaati marjinal bir grup haline getirmek isteyenler olarak nitelendirdi.

“CEMAAT DİYEREK MARJİNALİZE EDİYORLAR”

Gülen Cemaatine camia denilmesi gerektiğini dile getiren Dumanlı’ya göre Camia ifadesini kullanmayanlar Cemaat’i marjinalize etmeye çalışanlar. Dumanlı yazısında camia ifadesiyle ilgili olarak şöyle yazdı: “Gönüllüler hareketi, dar bir kitle ya da dışa kapalı bir zümre değildir. Toplumun ta kendisidir. Ne yazık ki insanlara "cemaat" diyerek onları marjinalize etmek isteyenler çoğunlukla dar bir zümredir ve "cemaat" nitelemesi onlara daha çok yakışmaktadır. Camia, toplumun genelinde hüsnü kabul gören yapıdır. Bu nedenle her siyasî gruptan, her sosyal zümreden destekçisi bulunmaktadır. Yeryüzünün bütün kültürleriyle diyalog haline geçmiş, sahip olduğu insanî değerlerle her kesimin gönlünde sempati uyandırmış bir kitle, dar manasıyla "cemaat" değil, kuşatıcı ve kucaklayıcı yapısıyla bir "camia"dır ve onun merkez üssü ma'şeri vicdandır. O vicdana kulak vermeyenler, "cemaatin gücü"nü Kaf Dağı'nın eteklerinde arıyorlar. Nafile bir arayış o.”
 

Dumanlı yazısını Gülen Cemaat’inin aslında cemaat olmadığını kabul ettirmeye ayırırken Cemaat’in kuşatıcılığını ve kapsayıcılığını da sık sık dile getiriyor. Dumanlı’nın Camia’sının temel sloganı ise ‘daha fazla özgürlük daha fazla şeffaflık’

“BU HAREKET EĞİTİM VE TİCARET HAREKETİDİR”
Radikal gazetesinden Ezgi Başaran’ın sorularını yanıtlayan Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay Cemaat'e ilişkin getirdiği 'Eğitim ve ticaret hareketi' tanımlamasıyla Dumanlı’nın başlattığı tartışmanın farklı bir yüzünü ortaya koydu. Şahin Alpay’a göre Fetuullah Gülen başından beri piyasa ekonomisini savunuyor. Cemaat ise bu anlamda ‘gönüllülerin’ oluşturduğu  bir ticaret hareketi olma rolünde. Röportajında eğitim ve ticaret hareketini desteklediğinin altını çizen Alpay kendisinin herhangi bir cemaate üye olmadığını vurguladı. Gülen Cemaati’nin ne olduğu sorusuna ise Alpay “Türkiye toplumu 1980'lerden itibaren dışa açılan bir ekonomik yeni düzeni kabul ediyor. Bu ekonomik dışa açılma Türk işadamlarının, özellikle AK Parti iktidarından sonra dünyanın dört tarafında ticari faaliyetlerini yaygınlaştırmasına sebep oluyor. Bunun teşvikçilerinden bir tanesinin Gülen hareketi olduğunu düşünüyorum. Bu hareket eğitim ve ticaret hareketidir.” şeklinde cevap verdi. Alpay Fetullah Gülen ile ilgili olarak da Gülen’in başından beri piyasa ekonomisini savunduğunu ve bu hususta çalışmalarını yürüttüğünün altını çizdi.

CAMİANIN TANIMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Ekrem Dumanlı ve Şahin Alpay’ın Cemaat’e ilişkin olarak getirmeye çalıştıkları tanımlamaları yan yana yazdığımızda Gülen ve taraftarlarının ticari bir camia için mücadele ettikleri ortaya çıkıyor. Hem Alpay’ın hem Dumanlı’nın ısrarla altını çizdiği nokta olan hareketin ticari bir misyonu olması gerektiği düşüncesi dikkat çekiyor. Dumanlı’nın tespiti; Gülen ve taraftarlarını marjinalize etmek isteyenlerin hareketi ısrarla cemaat olarak tanımladıkları yönünde. Şahin Alpay ve Ekrem Dumanlı’nın yaptıkları bu tespitler beraberinde,  son günlerde yaşanan Cemaat-AKP gerginliğinde Cemaat’in ekonomik nüfuzunu genişletebilmek amacıyla tanım değişikliğine mi gidiyor sorusunu akıllara getiriyor.

(Birgün)

Hits: 1203