Dnidar

~ 09.02.2012, Yılmaz ÖZDİL ~

Yazmıştım...

Hatırlarsınız.

*

Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda... Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış... Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz... Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş.

*

İinglç di mi?
Düüzgn oukdnuuz.

*

Hem oukdnuuz.
Hem anladıınz.

*

Trüban bduur.

*

Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin... Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, 
düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın.

*

Üvinersite srouları çlaımnış, her dröt gnçteen brii isşiz gzeiyrmouş, pkklya pzarlaık yaplııyrmouş, deinz feenri ne oulmş flian... Hiç öenmi klmaaz.

*

Saadce kfaayı örtmez çnküü.
Her srounu öertr trüban.

*

Dnidar da bduur!

*

Bşınaa ve sounna “dnidar” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin... Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın.

*

Bziim bdaem byklııı ploisler Amreikan elçliğiine briifng viermş, Vaşngtion iistyor diye Surieyyle saavşmak üzreeymişiz, kaçakçlarıı fzüeyle vruduran kiimmş flian... Hkiaye.

*

Kaafn alalk blulak oulr...
Akılnda bi tek dnidar klaır.

*

Bilmiyorum...
Anlatabildim mi.

(Hürriyet)

Yılmaz ÖZDİL | Tüm Yazıları
Hits: 1478