Halk düşmanları halkların kardeşliğine hizmet eder mi?

~ 08.02.2012, Nihat BEHRAM ~

Yıllardır süregelen bu kirli savaş, katliam, vahşet, coğrafyamızı acı kuyusuna, kan gölüne, işkencehaneye çevirdi. Sadece devrimciler mi, masum, mazlum insanlar acı ve kan kuyusunun hedefi oldular. İçinde azıcık insani duygu taşıyan herkes tabi ki bu acının bitmesini ister. Gelinen yerde,  bu kirli savaşın biteceği, yaraların sarılmaya başlayacağı, mazlum Kürt halkının demokratik isteklerinin karşılanacağı, Türk Kürt ve değişik kültürlerden coğrafyamız halklarının demokratik haklarına kavuşacağı umudu konusunda yazık ki iyimser değilim. Yönetime halk düşmanı bir anlayış egemendir. Halk düşmanları, halkların kardeşliğine, demokratik hakları ve özgürlüklerine hizmet eder mi? Şuna bakın, en insani haklarını, demokrasi taleplerini dile getirdikleri için cezaevlerine her gün gencecik yeni insanlar tıkılıyor. Baskı katmerleşiyor. Zulmün hedefi suçsuz çocuklara kadar indi. Bu hükümet Kürtlerin demokratik hakları yönünde çözüm getirir mi?

Kürtlerin ne istediklerini duymayan yok, herkes biliyor? Zaten yıllar ve yıllardır dile getiriliyor ve bu uğurda da savaşıyorlar. Sağır Sultan duydu. Hükümetin, ‘Kürt açılımı’ derken neyi kastettiğini ise anlayan var mı? ‘Kürt açılımı’nı iktidarın reklâm spotu gibi kullanıyorlar. Bir kesimin, millet meselesini, götürüp ümmet meselesine bağlamak için; bir kesimin, emekçi halkların kardeşliğine düşman bir ırkçılığı körüklemek için; bir kesimin, emekçi halkların sorunlarını kanlı bir çorbaya çevirmek için çırpındıklarını; emperyalizm ve egemen güçlerin ise av pususunda yem gözlediklerini görmek zor değil. Hayat, Anadolu ve Mezopotamya’nın mazlum halklarını, her zamankinden daha dikkatli olmaya çağırıyor. Devrimci bilinç, her zamankinden daha çok önem taşıyor.
Tuzaklara karşı her zamankinden daha uyanık, emekçi halkların, mazlum ulusların kardeşliğine her zamankinden daha bağlı olmamız gerekiyor.

Emperyalizmin güdümündeki dinci faşist sistem tarafından Kürtler üzerinde hesaplanmış bir plan, zulümle, baskıyla, katliamla adım adım uygulanmak isteniyor. AKP böyle bir planı uygulama görevini iktidara gelirken devralmıştı, uyguluyor olması şaşırtıcı değil, asıl şaşırtıcı olan, bu gerçekliğin birçok kesimce uzun süre görülememiş olmasıdır.. Daha da ötesi,'sol'söylemle İslamo-faşist yapının temellenmesi için çalışan sistem yalakası türeme liberallerin, belli kesimlerde etki yaratmış olmasıdır. Kürtler, sistemin çanak yalayıcısı bu unsurları yakasından atmalı, atmakla kalmayıp, mazlum Kürt halkına yaptıkları hainliği de teşhir etmelidir. Faşist sistemin yakasına yapışmanın gereklerinden birisi de budur.. Mazlum halkın gerçek dostu, 'sol' maskeli bu türeme liberaller değil, sosyalistlerdir. Kürtlere yönelik son saldırı ve tutuklamalar, eğer Kürt sözcülerin belirttiği gibi "Kürt siyasi hareketinin iradesini kırma, Kürtlerin hükümet partisi AKP’de teslim alınması ve Türkiye'yi dini politikalarla dizayn eden Fethullah Gülen hareketi doğrultusunda Kürtleri devşirme" hesaplarının bir parçasıysa, Kürtlerin, Fethullah beslemesi liberalleri yakasından atması daha da ve acilen önem taşır.
......

Kürt Atasözü

“Her giha lı ser koka xwe şin tè!”
(Her ot kendi kökü üstünde yeşerir!)

(Yurt Gazetesi)

Nihat BEHRAM | Tüm Yazıları
Hits: 1761