2012 yılı vergileri ne getiriyor, ne götürüyor

~ 02.01.2012, Şükrü KIZILOT ~

VERGİLERLE ilgili 2012 yılı değişiklikleri belli oldu.

Yaklaşık 22 milyon vatandaşı ilgilendiren “Emlak Vergisi”, bir milyonu aşkın mükellefi ilgilendiren 2012 yılı “konut ve işyeri kira gelirlerinin” beyan sınırı, istisna tutarı ve gayrimenkullerini satacak olanların vergilendirme esasları açıklandı.
13 milyonu aşkın ücretliyi ve 2 milyonun üzerindeki gelir vergisi mükellefini ilgilendiren “2012 yılı Gelir Vergisi Tarifesi” de belli oldu.
2012 yılı fiş-fatura düzenleme sınırı, defter tutma hadleri, yeni vergi cezaları da bir tebliğ ile açıklandı.
Sayısı 16 milyon civarında olan taşıtlar için 2012 yılı Ocak ayında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı da belli oldu. 2012 yılında da otomobil ve cipler için “indirimli vergi” ödenebilecek.
2012 yılında tasarrufların vergilendirilmesi; mevduat, repo, fon, döviz tevdiat hesabı, hazine bonosu ve tahvil faizleri ile alım-satım kazancının vergilendirilmesi ile ilgili esaslar da merak edilen konular arasında.
2012 yılı Veraset ve İntikal Vergisi, Damga Vergisi, Harç Uygulamaları, Belediye Gelirleri ile ilgili son düzenlemeleri ve vergilendirme ile ilgili diğer hususları, bir dizi halinde bugünden itibaren açıklayacağız.

2012 YILINDA GAYRİMENKUL VERGİLERİ

Gayrimenkullerle ilgili vergiler, Hürriyet okurlarının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor.
O nedenle, 2012 yılı vergilerini, gayrimenkul vergilerinden başlayarak açıklıyoruz.

Konut kirasında istisna 3 bin liraya yükseldi
KONUT kira geliri olanlara, 2011 yılında uygulanan 2 bin 800 TL’lik istisna, 2012 yılı için 3 bin TL’ye yükseltildi.
Buna göre, Neriman Teyze ya da Abdi Bey Amca, 2012 yılında yıllık konut kira gelirleri 3 bin lirayı aşmadığı sürece, bu gelirlerini beyan etmeyecekler. Aşması durumunda, beyanname verdiklerinde, 3 bin TL istisnayı düşecekler.

2012’DE İŞYERİ KİRASININ AVANTAJI

Nuri Amca ya da Zehra Hanım, 2012 yılında elde edeceği, yüzde 20 stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulan işyeri kira gelirlerini, yıllık brüt tutarı 25 bin lirayı aşmadığı sürece, beyan etmeyecekler.
İşyeri kira gelirinin yıllık brüt tutarı 25 bin lirayı aşması halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler ancak yılda yaklaşık 110 bin lira yani aylık yaklaşık 9 bin 170 lira civarındaki işyeri kira gelirleri için gelir vergisi ödemeyecekler hatta üste vergi iadesi alacaklar.
Buradaki vergi iadesi, işyeri kira ödemelerinden, yıl içinde yapılan yüzde 20 stopajın mahsubundan kaynaklanıyor.

Evi 5 yıl içinde satınca değer artış kazancı doğuyor
2012 yılında evini ya da başka bir gayrimenkulünü, edinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde satanların, elde edecekleri kazanç “değer artışı kazancı” kabul edilecek. Bu kazancın 8 bin 800 lirası gelir vergisinden müstesna tutulacak, kalan kısım yüzde 15-35 oranında vergiye tabi tutulacak.
2012 yılında, birden fazla gayrimenkul satılması halinde, olayın rengi değişecek ve “ticari kazanç” hükümlerine göre vergilendirilecek.

CAHİDE HANIM’A MİRAS KALAN GAYRİMENKUL

Miras kalan ya da bağış yolu ile edinilen ev, dükkan, büro, yazlık, arsa ve arazi, ne zaman ve kaç liraya satılırsa satılsın, satış kazancı gelir vergisine tabi tutulmayacak.
Buna göre Cahide Hanım, iki yıl önce ölen babasından miras kalan (300 bin TL beyan ettiği) arsayı, 3 Ocak 2012 tarihinde 2 milyon liraya satarsa, bundan doğan gelir vergiye tabi olmayacak (GVK. Mükerrer Madde 80/6).

2012’DE ALIM-SATIM HARCI

Gayrimenkul alan ve satanlar, 2012 yılında (gayrimenkulün gerçek satış bedeli üzerinden) ayrı ayrı binde 16,5’er oranında “tapu harcı” ödeyecekler.

22 milyon gayrimenkul sahibine sevimsiz haber

2012 yılında ödenecek emlak vergisi, “yeniden değerleme oranı” esas alınarak “yüzde 10,26 oranında” artırıldı.
Yıllardır, emlak vergisine esas alınan bina, arsa ve arazi değerleri, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca, “yeniden değerleme oranının yarısı kadar” artıyordu. Bakanlar Kurulu uzun süredir ilk kez bu yıl 29. maddedeki yetkisini kullandı ve normalde yüzde 5,13 oranında artması gereken 2012 yılı emlak vergisine esas değerleri, yüzde 10,26 oranında artırdı (Bkz.30 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı).
58 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile de “2012 yılı Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel” açıklandı (Bkz.26 Aralık 2011 tarihli R.Gazete).

EMEKLİ, İŞSİZ VE EV HANIMLARININ EMLAK VERGİSİ

Emekli, işsiz ve ev hanımları ile özürlülere, 2012 yılında da konutları nedeniyle yine emlak vergisi yok...Nedenine gelince, “Sıfır oranlı Emlak Vergisi avantajı” 2012 yılında da devam edecek.
Buna göre, brüt alanı 200 m2’yi aşmayan, bir konutu nedeniyle, bu kişiler 2012 yılında da emlak vergisi ödemeyecekler. Ancak birden fazla evi olanlar, tüm konutları için emlak vergisi ödeyecekler.
Emekli, işsiz ve ev hanımlarının, “sıfır oranlı” emlak vergisi avantajından yararlanabilmeleri için, başka gelirlerinin olmaması gerekiyor. Bunların, 23 bin lirayı aşmayan faiz, repo, fon, kâr payı ve temettü gibi, menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisine engel değil (Bkz. 45 No.lu Emlak Vergisi Tebliği).

(Hürriyet)

Şükrü KIZILOT | Tüm Yazıları
Hits: 1585