En saygıdeğer dokunulmazlık

~ 12.11.2011, Güngör MENGİ ~

Kamer Genç’in parlamento kürsüsünde karşılaştığı muamele haydutluktur!

Hiç bir gerekçeyle haklı görülemez..

Orada sadece bir milletvekili iteklenerek kürsüden uzaklaştırılmamıştır, en saygı değer dokunulmazlık olan kürsü dokunulmazlığı saldırıya uğramıştır.

CHP milletvekili Genç’i kürsüden uzaklaştıran kaba kuvvet, parlamento kürsüsünün “çoğunluk grubunca istenmeyen konulara kapalı” olduğu ihtarı mı içeriyor?

Böyle bir tahdit de kabul edilemez.

Kamer Genç “Parlamento AKP’nin çiftliği değil. Biz vatandaşın sıkıntılarını nerede dile getireceğiz?” diye sorarken haklıdır.

Salim mi, zalim mi?

Genç, bir süredir Deniz Feneri yolsuzluğu davası sürecine yönelen iktidar kaynaklı müdahaleleri kınamak amacıyla fenerle geziyor.

Meclis Danışma Kurulu’nun önerisi üstünde açılan tartışma için kürsüye yine elindeki fenerle gelmiştir.

Meclis Başkanvekili Sadık Yakut’un uyarısına uyarak feneri görevlilere teslim etmiş ama işsizlik ve yolsuzluk konusunda konuşmayı sürdürmüştür.

Bunun üzerine birleşimi yöneten Sadık Yakut mikrofonun sesini kapatmış Genç’in kürsüyü terketmediğini görerek eski bir sendikacı olan Meclis İdare Amiri Salim Uslu’yu göreve çağırmıştır.

O da insancıl yönünü değil iri cüssesini, gücünü, kuvvetini kullanmış ve kendisinden böyle bir muamele beklemediği için boş bulunan muhatabını iterek stenografların masasına savurmuştur.

Sonrası daha vahim

Kamer Genç, TBMM’nin özgür bir parlamento olduğuna delil gösterilecek az sayıdaki milletvekilinden biridir.

Velev ki hakkını kötüye kullansın, meclisimizin çalışkan ve renkli üyelerinden biridir.

Bu özellikleri ile hoşgörü imtiyazını hak ediyor.

Birleşimi yöneten Sadık Yakut, CHP milletvekili Genç’i ite kaka kürsüden indirtecek yerde kürsüyü işgal etmeyi sürdürdüğünü görerek birleşime 5-10 dakika ara verebilir ve bu ayıbı önleyebilirdi.

Parlamento tarihimizin üstüne bu talihsiz olayın gölgesi de düşmezdi.

CHP Grup Bakanvekili Emine Ülker Tarhan “Eşkıya bugün itibariyle Meclis kürsüsüne indi” diye tepki gösterdi ama olayın sonrası daha üzücü ve ümit kırıcıdır.

Beklenirdi ki parlamenter gelenekler işlesin, kürsüdeki milletvekiline kaba kuvvet uygulayan Meclis İdare Amiri’ne disiplin hükümleri uygulansın ve böylesi bir saldırının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği Meclis kararı haline getirilsin. Olmadı.

Meclis’teki iktidar çoğunluğu, AKP Milletvekili Uslu’nun İdare Amiri sıfatıyla CHP Milletvekili Genç’e yönelik saldırısını ve o saldırının ifade ettiği zorbalığı kınamaya değer bulmadı.

Deniz Feneri ile uğraşan Genç’e duyulan kızgınlıkla acele verilmiş, hissi bir karardır bu.

İktidar milletvekilleri, meclis kürsüsünü özgür düşünceye ve eleştiriye kapatmak kastı taşımadıklarını ilk fırsatta göstermelidir!

(GazeteVatan)

Güngör MENGİ | Tüm Yazıları
Hits: 1162