10'urumuzu çiğnetmeyiz

~ 10.09.2011, Yılmaz ÖZDİL ~

Her 10...
 

Pazarcıdan biri üniversite mezunu.
Her 10...
Öğretmenin yedisi ek işle geçiniyor.
Her 10...
Emeklinin dördü çalışıyor.
Her 10...
Kişiden yedisi borçlu.
Her 10...
Kişiden ikisi icralık.
Her 10...
Çalışandan beşi asgari ücretli.
Her 10...
Kişiden dördü yoksul.
Her 10...
Yoksulun beşi çocuk.
Her 10...
Oyuncağın beşi Çin malı.
Her 10...
Ekmekten biri çöpe atılıyor.
Her 10...
Gençten üçü işsiz.
Her 10...
Kişinin altısı, eğitimini aldığı mesleği
değil, çaresiz, alakasız mesleği yapıyor.
Her 10...
Çiftçinin dokuzu borçlu.
Her 10...
Kişiden biri depresyonda.
Her 10...
Saatte üç kişi intihar ediyor.
Her 10...
Kişiden biri mahkemelik.
Her 10...
Saatte 441 suç işleniyor.
Her 10...
Saatte iki kişi öldürülüyor.
Her 10...
Saatte 270 trafik kazası oluyor.
Her 10...
Kişiden biri sabıkalı.
Her 10...
Kişiden dokuzu vergi kaçırıyor.
Her 10...
Liranın dört lirası kayıtdışı.
Her 10...
Kilo etin üç kilosu kaçak.
Her 10...
Generalden biri hapiste.
Her 10...
Kasım’da sap gibi ayakta durmanın
âlemi olmadığı söyleniyor.
Her 10...
Kadından dördü dayak yiyor.
Her 10...
Bin kişiden 9 bin 999’u hiç kitap
okumuyor, sadece biri kitap okuyor.
Her 10...
Kişiden sekizinin dişi çürük.
Her 10...
Kişiden biri tarikatçı.

Heron’ların altısı İsrail’de.

Her 10...
Kişiden beşi, yani iki kişiden biri sormuyor çünkü... Kardeşim, bunlar Filistin’e zulmediyorsa, ki 50 senedir zulmediyor, insanlarımızı öldürdüyse, ki öldürdü, o halde niye taaa 15 senedir İngiltere ve İtalya’nın kullandığı predator’ları ABD’den almadık da gidip illa bunlardan heron aldık? ABD bize predator vermiyorsa, ki vermiyor, o halde niye heronlarımıza el koyan İsrail’i korumak için göğsümüzü füze kalkanı yapıyoruz?

(Hürriyet)

Yılmaz ÖZDİL | Tüm Yazıları
Hits: 1571