AKP büyük satışa hazırlanıyor

~ 12.08.2011, Yeni Yaklaşımlar ~
AKP, yeni bir özelleştirme furyasına hazırlanıyor. Teşkilat Kanunu’nda değişiklik yapan bir maddeye göre Maliye Bakanlığı, kamuya ait binalar üzerinde imar yetkisi aldı. Buna göre kamuya ait değerli binaların, otel, iş merkezi gibi projeler ile özel sektöre devredilmesi planlanıyor.
Teşkilat Kanunu’nda değişiklik yapan ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmasına imkan veren kararnamedeki bir maddeye göre, Maliye Bakanlığı’na, Hazine arazilerindeki kamu binaları üzerinde imar yetkisi verildi. Buna göre değerli arazilerde bulunan bir çok kamu binası, Maliye Bakanlığı tarafından istenildiğinde satışa çıkarılabilecek. Özellikle Boğaz’da bulunan birçok kamu binası için, şimdiden otele çevirme planlarının başladığı biliniyor.
"Boğaz’ı iyi paraya satarız"
Maliye Bakanlığı, Hazine arazilerini imar planı yaptırarak, otel, iş merkezi veya toplu konut alanı olarak satmaya hazırlanıyor. Bir Maliye yetkilisi değişikliğin nedenini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Bugün İstanbul’da Boğaz’a nazır birçok kamu binası bulunuyor. Kamu kuruluşları, bu binalar yerine yine kent içinde farklı bir bölgede de faaliyetini sürdürebilir. Boğaz’a nazır kamu binalarının bulunduğu alanların bir bölümü, imar planı değişiklikleriyle otel alanına dönüştürülebilir. Bu şekilde satışa çıkarılabilir. Araziler çok daha yüksek bedelle ekonomiye kazandırılabilir"
soL'da dikkat çekilmişti
10 Temmuz'da soL'da yayınlanan "Maliye müfettişliği tarihe karıştı" haberinde bu konuya şöyle dikkat çekilmişti: "Yapılan bir başka değişiklikle ise, Maliye Bakanlığı’na Bakanlar Kurulunca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında; imar planları yapmak, imar uygulamalarını gerçekleştirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, kamulaştırmak gibi yetkiler tanındı."
Yüksek rantlı kamu binaları özel sektöre devredilecek
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın kurulmasını öngören teşkilat kanununda değişiklik yapan Maliye Bakanlığı Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında, Hazine’nin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların imar planlarını, çevre imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapabilecek, yaptırabilecek, tadil edebilecek ve imar uygulamasını gerçekleştirebilecek.
Bu planlar, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alan içindeki sahalar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ise ilgili valilik tarafından planların intikal ettiği tarihten itibaren 3 ay içinde aynen veya değiştirilerek onaylanacak. Belediyeler ve valiliklerin 3 ay içinde onaylamadığı planlar ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce re’sen onaylanacak. İlgili belediye ve valilikler de, bu arsa ve arazilerin imar fonksiyonlarını 5 yıl süreyle değiştiremeyecek.
Maliye Bakanlığı, bu yetki çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi iller başta olmak üzere kent merkezlerindeki Hazine’ye ait arsa ve arazilerin değerini imar planı yaptırarak artıracak. Hazine taşınmazları imar planlı olarak daha yüksek bedellerle satışa sunulacak.
Aynı şekilde şehir merkezlerinde üzerlerinde kamu binalarının bulunduğu bazı alanlar da, yine imar planı değişikliği ile konumlarına göre önce otel alanı, iş merkezi ya da toplu konut alanına dönüştürülebilecek. Daha sonra da ihaleye çıkarılarak satılacak. Alınan yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı, büyük şehirlerde rantı yüksek Hazine arazilerini imar planını yaparak veya yaptırarak özel sektörün kullanımına açacak.
Kuleli Askeri Lisesi bile otele çevrilebilir
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerine göre, 10 Ağustos itibarıyla devletin hüküm ve tasarrufu altında 118 bin 892 bina, 404 bin 709 arsa, 827 bin 457 arazi bulunuyor. Maliye Bakanlığı aldığı yetki çerçevesinde Çengelköy’deki Kuleli Askeri Lisesi’ni başka yere taşıyıp binayı da otele dönüştürebilecek.
Uygulama planını TOKİ eski Başkanı Bayraktar yapacak
Maliye Bakanlığı’nın, yeni düzenleme kapsamındaki uygulama planı yapma yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bırakılması düşünülüyor. Bu düşünce hayata geçirildiğinde, Maliye Bakanlığı, Kanun Hükmünde Kararnameye uygun şekilde Hazine’ye ait arsa ve araziler üzerinde projeler üreterek, yeni konsepti belirleyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, bu konsepte uygun uygulama planı hazırlayacak. Arsa ve arazi daha sonra da satışa çıkarılacak. Bu büyük satış projesini TOKİ eski Başkanı Erdoğan Bayraktar yürütecek.
“Kamu binası olacağına otel olsun, para kazanalım”
Maliye Bakanlığı’ndan bir üst düzey yetkili, büyük şehirlerde Hazine’ye ait binlerce bina, arsa ve arazi bulunduğuna dikkati çekerek kararnamenin amacını şöyle değerlendirdi:
“Bunların önemli sayılacak bir bölümü de, kent merkezlerinde yer alıyor. Bugün İstanbul’da Boğaz’a nazır birçok kamu binası bulunuyor. Kamu kuruluşları, bu binalar yerine yine kent içinde farklı bir bölgede de faaliyetini sürdürebilir. İstanbul’da örneğin sürekli olarak otel ihtiyacı olduğu dile getiriliyor. Boğaz’a nazır kamu binalarının bulunduğu alanların bir bölümü, imar planı değişiklikleriyle otel alanına dönüştürülebilir. Bu şekilde satışa çıkarılabilir. Mevcut binalar, çevredeki dokuyu bozmayacak şekilde restore edilerek ya da duruma göre yenilenerek otel haline getirilebilir. Hazine de, bu şekilde hüküm ve tasarrufu altındaki bu arazileri çok daha yüksek bedelle ekonomiye kazandırabilir. Aynı şekilde kent merkezlerinde veya kent girişlerinde devlete ait çok sayıda boş arazi var. Bunlar da imar planlarıyla ticaret merkezi, alışveriş merkezi ya da toplu konut alanı olarak yeniden düzenlenir. Bu yerler de, atıl duracağına ekonomiye kazandırılmış olur. Bu yetki ile kentsel dönüşümler gerçekleştirilebilir. İmar planı yetkisiyle bunları yapmak istiyoruz.”
 
(soL -Haber Merkezi 12.08.2011)
Hits: 1258