Memuriyetten ayrılanlara ikramiye müjdesi

~ 13.07.2011, Şükrü KIZILOT ~

ANAYASA Mahkemesi, T.C Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışırken, memuriyetten ayrılıp SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olanlara, memuriyette geçen süreleriyle ilgili olarak “ikramiye” ödenemeyeceğine dair yasa hükmünü iptal etti.

İptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı 9 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
ADETA HUKUK DERSİ
Anayasa Mahkemesi daha önce de memuriyetten ayrıldıktan sonra özel sektörde işçi veya işveren olarak çalışıp, SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olanlara, “son defa TC Emekli Sandığı’na tabi bir görevden emekliye ayrılmadıkları için” memuriyette geçen hizmetleri nedeniyle emekli ikramiyesi ödenemeyeceğine dair yasa hükmünü iptal etmişti (Anayasa Mahkemesi’nin 5 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Şubat 2009 Tarih ve E. 2005/40, K.2009/17 Sayılı Kararı).
Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında, iptal kararı doğrultusunda yasal düzenleme yapılması için 5 Haziran 2010’a kadar bir yıl süre tanınmıştı. Ancak yapılan yeni düzenlemede de “Son defa TC Emekli Sandığı’na tabi görevden emekliye ayrılma koşuluna” yer verilerek, Anayasa Mahkemesi kararı adeta hiçe sayılmıştı (Ayrıntılı bilgi için Bkz. Şükrü Kızılot, “Emekli İkramiyesinde Anayasa’ya Aykırı Düzenleme”, Hürriyet, 23 Haziran 2010).
SON KARAR
Bunun üzerine, Anayasa Mahkemesi’ne tekrar “iptal davası” açıldı. Mahkeme de 12 Mayıs 2011’de adeta “hukuk dersi” olacak iptal kararı verdi. 16 Mayıs 2011 günü Hürriyet’te “İstifa Eden Memur İkramiye Alabilecek” başlığı altında açıkladığımız iptal kararı, gerekçeli olarak 9 Temmuz 2011 tarihli R. Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 153. Maddesinin son fıkrasında yer alan “Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” hükmü gereği, ilk iptal kararından sonra yapılan düzenlemeyi, Anayasa’nın 153. Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle “oybirliğiyle” iptal etti.
Bu duruma göre;
1. Kararın yayım tarihi olan 9 Temmuz 2011’den itibaren SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olacaklara, memuriyette geçen süreleriyle ilgili ikramiyenin ödenmesi için hiç bir yasal engel kalmadı.
2. Daha önce, Hürriyet’te dava açmaları konusunda yaptığımız ısrarlı uyarılar ve verdiğimiz dilekçe örneklerine göre, idare mahkemelerinde dava açanlar ya da dosyası Danıştay’da “temyiz” aşamasında bulunanlar da ikramiyelerini alabilecekler.
DAVA AÇMAYANA YOK
Hürriyet’te ısrarla “dava açın” diye uyarmamıza rağmen, dava açmayanlara (maalesef) ikramiye yok.
Nedenine gelince, Anayasa’nın 153. maddesinde açıkça “iptal kararları geriye yürüyemez” hükmü yer alıyor. Bu madde nedeniyle, dava açmayanlar ikramiyelerini alamayacaklar.
Yıllarca sosyal güvenlik primi ödemiş olan yüzbinlerce kişiden, “dava açanlara” ya da “9 Temmuz 2011’den itibaren emekli olanlara” ikramiyelerinin ödenmesi, diğerlerine yani “Varsa bir hakkımız, devletimiz bize öder. Davaya gerek yok” diye düşünenlere “ağlamayan çocuğa meme yok” dercesine ikramiye ödenmemesi “hukuk devleti” ve “adalet” ilkeleri yönünden kamu vicdanını rahatsız ediyor.
Devlet, kendisine güvenenleri pişman etmemeli...

(Hürriyet 13.07.2011)

Şükrü KIZILOT | Tüm Yazıları
Hits: 2090