Kira vergisinden kurtulmanın yolları

~ 04.03.2016, Yeni Yaklaşımlar ~

Mehmet Bulut

Ev sahibi olup kira geliri elde edenler için beyanname verme dönemi geldi. Mükellefler bazı noktalarda dikkatli olarak vergi konusunda avantaj yakalayabilir.

Evlerini kiraya verenler 2015 yılı içinde elde ettikleri kira gelirleri için 25 Mart tarihine kadar beyanname vermek zorundalar.  

Mükellefler, vergi dairesine gitmeden, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesini kullanarak “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” ile yıllık beyannamelerini verebilecek.

İnternet imkânı olmayan mükellefler ise vergi dairelerinden temin edecekleri beyannameleri elden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla verebilecek.

İstisna tutarına dikkat edilmeli 

Ev sahiplerinin, 2015 yılında 3600 TL'nin altında kira geliri elde etmeleri halinde beyanname vermelerine gerek yok.

3600 TL'nin üzerinde konut kira geliri varsa beyan edilen kira gelirinden bu tutar düşülebilecek. Eğer kirada birden fazla eviniz varsa 3600 TL'lik istisna tutarı kira gelirleri toplamına bir kez uygulanabilecek.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu istisna tutarının sadece konutlara uygulanabilmesi. Yani işyeri kira geliri elde edenler için 3600 TL'lik istisna uygulanmıyor.

Ayrıca, kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar istisnadan yararlanamıyor.

Mükellefin iki seçeneği var

Kira gelirini beyan edecek mükelleflerin tercih edebileceği iki yöntem var. İki yöntemin de avantajları ve dezavantajları bulunmakta.

Birinci yöntem beyanname hazırlanması noktasında daha basit olan “götürü gider yöntemi”… Götürü gider yönteminde mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 25'i oranındaki götürü gideri indirebiliyorlar. Yani yıllık kira gelirinden hem 3600 TL'lik istisna hem de kalan tutarın yüzde 25'i indiriliyor ve beyan edilecek gelire ulaşılıyor.

Burada önemli olan nokta şu: Götürü gider yöntemini seçenler 2 yıl boyunca bu yöntemden vazgeçemiyorlar.

Hiç vergi ödemeyebilirsiniz…


Kira geliri elde edenler için ikinci yöntem ise gerçek gider yöntemi. Kira gelirinizi beyan etmeden önce evle ilgili giderlerinize bakmanızda fayda var. Eğer bu giderleriniz istisna sonrası gelirin yüzde 25'inden fazla ise götürü gider yöntemi yerine gerçek gider yöntemini seçmenizde fayda var.

Gerçek gider yönteminde brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderler indirilebiliyor:

 Ev sahibi tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri ile idare giderleri,

 Sigorta giderleri,

 Evinizi banka kredisi ile almışsanız ödediğiniz faiz giderleri,

 Sadece bir ev ile sınırlı olmak üzere elde edilen yıldan itibaren 5 yıl süre ile bedelinin yüzde 5'i,

 Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım giderleri,

 Evini kiraya verenler kendisi de kira da oturuyorsa ödedikleri kira bedeli.

Yani gerçek gider usulünü seçmişseniz ve saydığım giderler kira gelirinizden fazla ise hiç vergi ödemeyebilirsiniz.

Vergi ödemeyip, üstüne vergi iadesi de alabilirsiniz!


Bazı durumlarda kira geliri sahipleri bırakın vergi ödemeyi, üstüne vergi iadesi de alabiliyor. Ancak bu durum konutların kiralanması halinde söz konusu değil. Sadece işyeri kiralarında mümkün.

İşyerleri kira ödemeleri sırasında, brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılıyor. Yapılan bu kesinti, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup ediliyor.

Bu durumda da yapılmış olan kesintilerin, beyan edilen gelirden fazla olması halinde iade edilecek gelir vergisi doğuyor.

http://www.meydangazetesi.com.tr/kira-vergisinden-kurtulmanin-yollari-makale,2788.html

 

Hits: 450