Baro Pulu Zamlandı

~ 06.01.2016, Yeni Yaklaşımlar ~

Baro Pulu, 6,80 TL oldu


Türkiye Barolar Birliği, 2016 yılında kullanılacak vekâlet pullarının bedelinin 6.80 TL olduğunu bildirdi. 

Baroların ellerinde bulunan 2015 yılına ait vekâlet pullarını 15 Şubat 2016 tarihine kadar Türkiye Barolar Birliğine teslim etmeleri gerekiyor.

TBB'den yapılan ilgili duyuru şöyle;


BARO BAŞKANLIĞI
 
DUYURU NO:2015/100 


2016 yılında kullanılacak vekalet pullarının beher bedeli 6,80 TL olarak tespit edilmiş olup, basılmaktadır.
 
a)- Yeni pullar Mavi renkte olup, pullar en kısa sürede bastırılıp Halk Bankasına ilgili şubelerine gönderilmek üzere teslim edilecektir.
 
b)- Barolarımızın sadece ellerinde kalan 2015 yılına ait vekalet pullarını 15/02/2016 tarihine kadar fiilen (elden yada Aps.Kargo.vs..) Birliğimize teslim etmeleri halinde teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir.

Bu bağlamda, Barolarımızın Banka hesap numaralarını (İBAN numarası ile) bildirmeleri gerekmektedir. 16/02/2015 tarihinden sonra iade edilecek vekalet pulları Birliğimizce kabul edilmeyecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Hits: 466